• Kaj

  Zatiranje v Gromki: Zgodbe iz azilnega doma

 • kdaj

  Sreda, 3. julij 2019 ob 20h

 • kje

  Klub Gromka, Melelkova, Ljubljana

Gledališka skupina Vse ali nič v sodelovanju s KUD Transformator predstavlja projekt Act(ivate) Your Story!

Zbrali smo se skupina mednarodnih prostovoljcev, lokalni mladi, prosilci za azil, begunci …
… in naredili forumsko predstavo o življenju tujcev v Sloveniji – tokrat v fokusu prosilci za azil!

Dogodek je interaktiven, usmerjen v rešitve, pridi še ti!

Produkcija: Zavod Bob
Izvedba: udeleženci delavnic Act(ivate) Your Story
Džokering: Andreja Potočnik in Metka Bahlen Okoli

ENG —-
The theater group Vse ali nič in cooperation with KUD Transformator presents the project Act(ivate) Your Story!

We have gathered a group of international volunteers, local youth, asylum seekers, refugees …
… and made a forum theatre about the life of foreigners in Slovenia – this time asylum seekers are in focus!

The event is interactive, solution oriented, come join!

Produced by: Zavod Bob
Execution: participants of Act(ivate) Your Story workshops
Jokers: Andreja Potočnik and Metka Bahlen Okoli

Soustvarjamo z | Co-creating with
KUD Transformator
Slovenska filantropija
Človekoljubno dobrodelno društvo Up
Inštitut za afriške študije | Institute for African Studies, Slovenia
Zavod Global / Global Institute Slovenia
Cene Štupar – CILJ
LMIT – Ljubljanska mreža info točk
Fakulteta za socialno delo
Pedagoska Fakulteta
FDV – Fakulteta za družbene vede.

Projekt Act(ivate) your story sofinancira Mestna Občina Ljubljana.
Program Zatiranja v Gromki sofinancira Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino.

IZNAJDLJIVI UPOR Poziv umetnicam_kom, ustvarjalkam_cem Gledališča zatiranih (GZ)* in aktivistom_kam!

Petki za prihodnost, Upor proti izumrtju, Ende Gelände v Nemčiji in še mnoga druga pred kratkim nastala gibanja dokazujejo, da se upor proti okoljski nepravičnosti krepi po vsej Evropi. Gibanje za okoljsko pravičnost je trenutno eno od najbolj vitalnih v Evropi. Kar je razumljivo, saj je globalno kapitalistično izčrpavanje virov našega planeta ena najbolj perečih političnih groženj današnjega časa, ker je naš trenutni življenjski slog v temelju nevzdržen in samouničujoč.

S projektom in rezidenco IZNAJDLJIVI UPOR želimo doprinesti k tem gibanjem kot ustvarjalke_ci aktivističnega gledališča. Od 27. julija do 4. avgusta bo tako potekalo srečanje v okviru Ne-festivala gledališča zatiranih v Gornjem Gradu, katerega cilj je pripraviti forumsko predstavo** o podnebnih spremembah, ki bo služila kot izhodišče za organiziranje gibanja forumskega gledališča o podnebni pravičnosti po vsej Evropi.

 

Bolj vzdržno družbo moramo začeti razvijati na več načinov. Za nas spopadanje z okoljsko krizo pomeni tudi spopad s patriarhalnim in rasističnim kapitalističnim sistemom. Podnebne spremembe bomo uporabili kot žariščno točko projekta, s katerim želimo opozarjati na specifične oblike zatiranja subjektov na podlagi rase, spola in spolne usmeritve. Tematika podnebnih sprememb izpostavlja tudi pomen medgeneracijske pravičnosti, zato želimo podčrtati in podpreti stališča mladih, katerih prihodnost je glede na trenutni položaj še posebej izpostavljena tveganju.

Ker bodo udeleženke_ci srečanja prišli iz vse Evrope, nadejamo se, da tudi iz bolj oddaljenih krajev, bomo lahko na lokalne boje vsakega pogledale_i z globalne perspektive, saj je podnebna pravičnost globalno vprašanje. Prepričane_i smo, da se je s takšnim globalnim izzivom moč soočiti samo, če nanj pogledamo z globalnega vidika, potem pa ga navežemo nazaj na lokalni boj vsake_ga posameznice_ka.

IZNAJDLJIVI UPOR si je zadal tri glavne cilje:

 • Umetniški: V enem tednu bomo ustvarile_i forumsko predstavo na temo podnebnih sprememb. Smo odprte_i in želimo vključiti vse umetniške zvrsti in obredne prakse ter tudi vse druge metodologije, ki bi lahko navdihnile naš umetniški proces!
 • Multiplikacija: Naš cilj je ustvariti forumsko predstavo, ki jo bo moč prenesti na vse oblike lokalnih kontekstov in jo tako po koncu umetniške rezidence izvajati v vsaki od držav udeleženk. Zato si bomo tekom procesa vaj vzele_i tudi čas za razmislek o tem, ali so možni drugačni učinkoviti prijemi za multiplikacijo forumskega gledališča in političnih ciljev (v našem primeru podnebne pravičnosti).
 • Horizontalna akcija: Ker je naš namen ustvariti skupino izkušenih aktivistk_ov, umetnic_kov in tvork_cev sprememb, si želimo kar najbolj učinkovito uporabiti vse naše energije in znanja. Del tega je tudi razmislek o tem, kako to doseči. Kdor je režiser_ka, naj doprinese z režijskimi veščinami, kdor je aktivist_ka, naj doprinese s političnim znanjem itd. Vse udeleženke_ce vabimo, da se še pred začetkom rezidence angažirajo pri pripravi na projekt z razmislekom o tem, kako lahko prispevajo.

Vse to ne velja le za rezidenco v Sloveniji, temveč tudi za vse procese , ki bodo, kot se nadejamo, sledili prvemu srečanju. Prepričane_i smo, da lahko na podlagi teh treh stebrov sprožimo zares učinkovite in vzdržne družbene spremembe.

 

POBUDNICE_KI:

Barbara Polajnar (KUD Transformator, Ne-festival, Maribor, Slovenija, http://kudtransformator.com/)

George Wielgus (Reboot the Roots, UK www.reboottheroots.org.uk and ULEX project, Cataluyna http://ulexproject.org/ ),

Joschka Köck (TdU Wien, Vienna, Austria, http://tdu-wien.at/ Doktorskištudent GZ in ekološke krize)

K sodelovanju vabimo ustvarjalke_ce Gledališča zatiranih, (gledališke) umetnice_ke in aktiviste_ke gibanj o podnebnih spremembah/okoljevarstvu različnih ozadij, ki bi želele_i na kakršen koli način nadaljevati z začetim delom tudi po rezidenci!

Aktivno želimo organizirati skupino ljudi, ki se bo spopadla z medsekcijskim zatiranjem. Toplo vabljene_i tudi tiste_i, ki se ne prepoznate v nobeni od zgoraj naštetih kategorij, saj nam gre kategoriziranje na živce. 🙂