BARBARA POLAJNAR ( zastopnica društva ) je magistrirala iz kulturologije na področju Gledališča zatiranih kot orodja za opolnomočenje žensk. Dela kot pedagoginja, performerka, producentka in mentorica delavnic po metodi gledališča zatiranih z različnimi skupinami v Sloveniji in tujini. Z Metko Bahlen izvaja redne delavnice gedališča zatiranih za mlade na Zavodu BOB (Vse ali nič). Je soustanoviteljica KUD Transformator, mentorica delavnic gledališča zatiranih v Pekarni Magdalenske mreže Maribor in ustanoviteljica kolektiva ZIZ, ki obravnava tematike spola preko pristopov gledališča zatiranih in drugih politično angažiranih gledaliških pristopov. Udeležila se je različnih treningov v gledališču zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je so-urednica zbornika o gledališču zatiranih Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: Gledališče zatiranih za razvoj političnega gledališča.

URŠA ADAMIČ ( zastopnica društva )   je dramaturginja in biologinja. Je aktivna članica znanstvene redakcije Radia Študent in Kulturno umetniškega društva Transformator, preko katerega soustvarja družbeno aktivistične dogodke. Deluje kot praktična dramaturginja in kot avtorica besedil na teme naravoslovja, gledališča in družbe.  Kot mentorica delavnic in predavateljica je sodelovala z Inštitutom Ekvilib, MSUM, Slovensko filantropijo, društvom Ključ, sodelovala je na festivalu Igraj se z mano, od leta 2014 pa vsako leto sodeluje kot mentorica in dramaturginja pri predstavi Amaterskega mladinskega odra (AMO) Nova Gorica. V letu 2018 so v AMO ustvarili predstavo Šest oseb išče Williama, ki je prejela nagrado Vizionar za predstavo v celoti in Novo gaz za izvirno odrsko doživetje na Čufarjevih dnevih na Jesenicah. Kot dramaturginja je sodelovala z režiserji Yulia Roschina, Renata Vidić, Nina Šorak, Peter Kus, kot asistenska režije pri Silvanu Omerzuju.

METKA BAHLEN OKOLI ( članica Upravnega odbora ) , univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, je soustanoviteljica Zavoda Bob in KUD Transformator. Udeležuje se usposabljanj v različnih gledaliških tehnikah, zlasti Metoda AV in Gledališče zatiranih. Od leta 2010 vodi gledališke delavnice in usposabljanja mladih na področju gledališča zatiranih v KUD-u Transformator, na Zavodu BOB, Festivalu Histeria, Pekarni Magdalenske mreže Maribor. Kot soizvajalka in mentorica ima izkušnje s pripravljanjem in moderiranjem predstav Gledališča zatiranih, direktnih uličnih akcij na aktualne družbene teme (v KUD Transformator in s skupino Vse ali nič (Zavod Bob)) in drugimi oblikami aktivizma z uporabo gledališča. ​

JAKA ANDREJ VOJEVEC  ( član Upravnega odbora )  je po izobrazbi univ. dipl. gledališki in radijski režiser, dodatno se je usposabljal v številnih izobraževanjih v Sloveniji in v tujini, nastopil v sedmih predstavah, kot režiser in asistent sodeloval pri 27 predstavah, pripravljal in vodil delavnice: tridnevna delavnica gibalnega gledališča za Slovensko Filantropijo, tridnevno delavnico tehnik in metod gledališča zatiranih v okviru festivala Histeria 2012, enodnevno gibalno delavnico Meyerholdove biomehanike na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, tridnevno gibalno-glasbeno delavnico Gib iz glasu, glas iz giba v Plesnem teatru Ljubljana. Izvajanje gledališki delavnic na Ne-festivalu GZ 2014. Izvajanje delavnic v projektu Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj v Pekarni Magdalenske mreže, na Zavodu Bob v projektu Vse ali nič in Transformatorjevi akademiji gledališča zatiranih

NINA VOMBERGAR ( članica Upravnega odbora )  Nina Vombergar je magistrirala iz sociologije in aktivno deluje na področjih fizičnega gledališča, gledališča zatiranih, improvizacijskega gledališča, performansa ter sodobnega plesa. Svoje znanje je pridobivala na delavnicah v Sloveniji in tujini pri več kot 70 gledaliških in plesnih mentorjih. V zadnjih letih je kot soavtorica, performerka, producentka in mentorica sodelovala pri različnih gledaliških projektih in izobraževanjih, ki so se dotikali družbeno aktualnih tematik (npr. odnos držav EU do beguncev, participatorna demokracija, narcizem v sodobni družbi, izraelski apartheid itd.). Je aktivna članica Kulturno umetniškega društva Transformator, kjer je v letu 2017 vodila delavnice z namenom razvijanja nove oblike gledališča zatiranih, imenovane impro-forumsko gledališče, v letu 2018 intenzivne delavnice na temo bufonov ter je tudi aktivna članica improvizacijskega gledališča Scratch Theater v Berlinu. Leta 2018 je zaključila študij fizičnega gledališča na Atelier fϋr physisches Theater v Berlinu, od takrat se posveča raziskovanju bufonskega gledališča. 

TJAŠA KOSAR ( članica Upravnega odbora ) 

ANDREJA ŠMRGUT ( članica Upravnega odbora ). Članica KUD Transformator in po izobrazbi profesorica ang. jezika. Deluje kot trenerka globalnega učenja in izvajalka delavnic, usposabljanj, treningov in izobraževanj na področju globalnega učenja, v svoje delo z učenci, dijaki, študenti in učitelji redno vključuje tehnike gledališča zatiranih, s pomočjo katerih z udeleženci naslavlja teme človeške soodvisnosti in posameznikove odgovornosti za globalno dogajanje. Od leta 2016 je članica izkustvene gledališke igre »Skozi oči begunca«, ki naslavlja stiske in vprašanja kršitev pravic ljudi na begu. V letih 2017 in 2018 je sodelovala v projektu delavnic – forumske predstave »Poglej in Spremeni«, ki je z mladimi odpirala vprašanja medvstniškega nasilja in v sezoni 2017/2018 so-vodila in koordinirala projekt delavnic gledališča zatiranih za otroke v Zavodu Sotočje Medvode.

ŠPELA STRELEC ( članica Upravnega odbora ) 

ANKICA RADIVOJEVIĆ ( članica Upravnega odbora )