7. MEDNARODNI NE-FESTIVAL GLEDALIŠČA ZATIRANIH // 7. INTERNATIONAL NON-FESTIVAL OF THE THREATRE OF THE OPPRESSED

English below.

SLO

Kapitalistični sistem in njegov način delovanja vse bolj in neizprosno izkorišča vsakogar in vse – brez meja. Naš trenuten način življenja je samouničujoč in dolgoročno nevzdržen, kapitalistično izčrpavanje vseh virov našega planeta pa je ena glavnih političnih in življenjskih groženj našega časa. V sistemu pod diktaturo trga postane vsaka okoljevarstvena iniciativa nov produkt in tržna niša. Od proizvodnje električnih avtomobilov do prodaje izključno varčnih žarnic. Stalna gospodarska rast in želja po dobičku ne smeta biti izhodišče v prizadevanju za obstoj človeške vrste na planetu Zemlja, saj vodita v to, da bomo na koncu pojedli sami sebe.

Kakšni so možni načini prizadevanja za bolj trajnostno družbo? Ali soočanje z ekološko krizo pomeni tudi soočanje s patriarhalnim, rasističnim, fašističnim in kapitalističnim sistemom?

7. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih je namenjen aktiviranju posameznic_kov in skupin, ki bomo v petih aktivnih dneh preko delavnic in predstav odpirali tematike okoljevarstva in klimatskih sprememb ter iskali načine za bolj trajnostne in okolju ter ljudem prijaznejše načine sobivanja.

ORGANIZATOR: Kulturno umetniško društvo Transformator
SOORGANIZATORJI: Zavod MARS, DEOS Center starejših Gornji Grad, Društvo Krog, Zavod Bob
FINANCERJI: Občina Gornji Grad, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mestna občina LjubljanaENG

The capitalist system and its mode of functioning is becoming ever more ruthless in the exploitation of everything and everyone – without limitations. Our current lifestyle is self-destructive and unsustainable in the long-term, while the capitalist exploitation of all of our planet’s resources is one of the main political and existential threats of our time. Under the dictatorship of the free market any environmental initiative turns into a product and marketing niche; everything from producing electric cars to action sales of energy saving light-bulbs. Permanent economic growth and the profit motive cannot represent the starting point for the endeavour to preserve the human race on planet Earth, since they both direct us towards eating our very selves in the end.

There are many ways of fighting for a more sustainable society. Confronting the environmental crisis also means confronting the patriarchal, racist, fascist and capitalist system.

The 7th International Non-festival of Theatre of the Oppressed aims to activate groups and individuals who will be addressing the issues of environmental and climate change during five active days and looking for ways of more sustainable and more environment and people friendly ways of cohabitation.

ORGANISER: Transformator Association
COORGANISERS: MARS Association, DEOS Centre for elderly people Gornji Grad, Krog Society, Bob Association
FINANCIAL SUPPORT: Municipality of Gornji Grad, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mestna občina Ljubljana