KONFERENCA GLEDALIŠČA ZATIRANIH

Konferenca gledališča zatiranih je edini tovrstni dogodek v Sloveniji, kjer preko strokovnih prispevkov domačih in mednarodnih gostov obravnavamo gledališče zatiranih v teoriji in praksi. Sama konferenca bo pomembno vplivala na sledeče dejavnike:

  • Prepoznavanje in razumevanje gledališča zatiranih kot metode za družbene spremembe.
  • Širjenje prepoznavnosti in uveljavljanje gledališča zatiranih kot avtonomne prakse na področju uprizoritvenih umetnosti v Sloveniji.
  • Razvijanje novih uprizoritvenih pristopov, ki črpajo iz gledališča zatiranih in se vežejo na druge gledališke prakse, ki jih razvijajo gledališke skupine v Sloveniji in Evropi.
  • Predstavitev raznolikih načinov dela z gledališčem zatiranih v Sloveniji in tujini.
  •  Širjenje platforme in nadaljnje povezovanje izvajalk in  izvajalcev, organizacijam in kolektivov.
  • Povečanje zanimanja za gledališče kot prostora za tvorjenje skupnosti, pedagoško delo, druženje, preživljanje prostega časa, povečanje kreativnosti in komunikacije.
  • Aktivna udeležba gledalcev in gledalk, na čemer temelji gledališče zatiranih, in interaktivnost gledaliških dogodkov, kar je pomemben vidik vključevanja, izobraževanja in aktiviranja publike.
  • Širitev mednarodnih povezav in mreženje z izvajalci in izvajalkami ter skupinami tako v Evropi kot izven Evrope ter povečanje prepoznavnosti gledališča zatiranih v Sloveniji in širše.
  • Izmenjava načinov delovanja z gledališčem zatiranih in sorodnimi praksami, povezovanje in tvorjenje povezane skupnosti.