9. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih /

9th international Non-festival of the Theatre of the Oppressed

Kako je lep zdaj ta naš svet / What a wonderful world

(c) Urša Rahne

Kako v letu 2021 soustvarjati pravičnejšo družbo? Več kot leto trajajoča zdravstvena kriza je marsikateri družbeni fenomen potisnila do ekstrema – smo priče in del kolektivnega odziva in empatičnih akcij, in obenem tudi tragičnih zgodb in politične samovolje. Pomembno pa je poudariti, da zdravstvena kriza družbenih problemov in neenakosti ni povzročila, temveč jih je zgolj podčrtala z debelim flomastrom. Zdaj se jih morda zavedamo bolj kot prej, a hkrati v krču ne vemo, kako se odzvati. Rešitev iz klinča? Vemo, kaj, in ugotovili bomo, kako. Potrebne so spremembe od spodaj navzgor.

9. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih bo potekal od 4. do 8. avgusta 2021 v Gornjem Gradu. Program bo zajemal raznolike delavnice, predstave in program za otroke. PRIJAVE SO ODPRTE DO 20. 7. 2021.

Preddogodek Ne-festivala, mednarodni trening v gledališču zatiranih, Theatre for Living, bo potekal od 30. 7. do 8. 8. in mednarodne udeležence iz šestih držav (Slovenija, Romunija, Italija, Bolgarija, Avstrija in Nemčija) izobraževal v tehniki forumskega gledališča in jokeringa. Več o treningu spodaj.

Sofinancerji: ERASMUS+, Mestna občina Ljubljana, JSKD, Občina Gornji Grad

Produkcija: KUD Transformator

Soorganizacija: DEOS Gornji Grad, Krog, društvo za skupnostno umetnost in prostor

Izvedbo 9. Ne-festivala gledališča zatiranih podpirajo: Lušt, Hiša medu Božnar

How to co-create a more just society in the year 2021? The health crisis, lasting for more than one year, has brought several social phenomenons to their extremes – we are witnessing and partaking in collective reactions to this and empathic actions, but also in tragic stories and political authoritarianism. It is important to emphasize that the health crisis did not cause these social problems and inequalities, but rather only highlighted them in vivid colours. While we may now be more aware of this than ever before, we are also still in shock and unable to respond. How to get out of this clinch? We know what is needed and we need to find out how to do it. Bottom-up change is necessary.

The 9th international Non-festival of Theatre of the Oppressed will take place from August 4th to 9th 2021 in Gornji Grad, Slovenia. The programme includes diverse workshops, performances and a programme for children. REGISTRATION IS OPEN UNTIL JULY 20th 2021.

Before and during the Non-festival itself a preparatory international training in theatre of the oppressed entitled Theatre for Living will take place from July 30th to August 8th. International participants from 6 countries (Slovenia, Romania, Italy, Bulgaria, Austria and Germany) will be learning the techniques of forum theatre and jokering skills.

Funding: ERASMUS+, Municipality of Ljubljana, JSKD, Municipality of Gornji Grad

Production: KUD Transformator

Co-organisers: DEOS Gornji Grad, Krog

Supported by: Lušt, Hiša medu Božnar

Theatre for Living / Gledališče za življenje

(English below)

Poziv udeležencem za dolgoročni trening v gledališču zatiranih

Vabljene in vabljeni k prijavi na projekt Theatre for Living, kjer se boste udeležili 2 mednarodnih izobraževanj v gledališču zatiranih in izvajali lastne multiplikacijske projekte v lokalnih skupnostih.

Prvi trening: 30. 7.–8. 8. 2021, Gornji Grad, Slovenija

Drugi trening: 21.–30. 1. 2022, Dunaj, Avstrija

Vse zainteresirane vabimo, da temeljito preberete informacije, ki jih vsebuje ta razpis. Za kakršnakoli vprašanja ali nejasnosti nas kontaktirajte preko e-maila.

Prijave (izpolnjeno prijavnico) pošljite na transformator.toslo@gmail.com.

V sodelovanju s TdU Wien in A.R.T. Fusion Association.

Prilagamo razpis in prijavnico.

Razpis (klik)

Prijavnica (klik)

Theatre for Living

Just before (July 30th-August 8th) this year’s Non-festival a long-term training in TO Theatre for living will be held in Gornji Grad. Together with TdU Wien and A.R.T. Fusion Association we invite you to join us. Find the open call and application form below.

Find the open call and application form below.

Call for TfL

Application Form TfL

Ne-festival gledališča zatiranih

Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti.

Ne-festival udeleženci soustvarjamo po principu skupnosti in aktivne participacije. To pomeni, da Kulturno umetniško društvo Transformator koordinira vse praktične elemente festivala (organizacija, vsebina, nastanitev, prehrana …), vsi udeleženci in obiskovalci pa Ne-festival aktivno soustvarjamo.

Cilj Ne-festivala je preživeti štiri aktivne dni v okolici Gornjega Grada. Pomemben del predstavlja vključevanje gornjegraške lokalne skupnosti v nefestivalske aktivnosti in širjenje ter promocija metod gledališča zatiranih.

Non-festival of the Theatre of the Oppressed

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed is a creative and educative meeting of artists who operate according to the Theatre of the Oppressed in Slovenia and abroad as well as of its fans. The basic purpose of this meeting is for networking and exchange of knowledge, experiences and skills.

The Non-Festival is being created according to the principle of community and active participation. That means that the Cultural and Artistic Association Transformator is the coordinator of the practical elements of the festival (organization, content, accommodation, food, etc.) but all participants, trainers, performers, and visitors are active co-creators.

The goal of the Non-Festival is to spend four active days in the area surrounding Gornji Grad. An important part of the Non-Festival is to include local communities of Gornji Grad in the Non-Festival activities and the promotion and dissemination of TO method.