12. NE FESTIVAL

gledališča zatiranih

Spoštovane in spoštovani, radostno naznanjamo, da Ne-festival gledališča zatiranih 2024 BO! Od 21. do 25. avgusta nas bo znova gostil PLAC na Linhartovi 43 v Ljubljani. 

Ne-festival bomo otvorili v sredo, 21. 8. 2024 s popoldansko-večernim programom. V naslednjih večerih se bodo zvrstile forumske predstave domačih in gostujočih skupin gledališča zatiranih, predvidoma bomo v program vključili tudi aktivnosti PLAC-a, ki nas gosti že drugo leto zapored. Ne-festival bomo okronali v soboto, 24. 8. 2024, z zaključno gledališko intervencijo v javnem prostoru, ki jo bomo družno pripravili vsi udeleženci, sledi pa nepogrešljiva zaključna zabava.

Ne-festival gledališča

zatiranih

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed

Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti.

Ne-festival udeleženci soustvarjamo po principu skupnosti in aktivne participacije. To pomeni, da Kulturno umetniško društvo Transformator koordinira vse praktične elemente festivala (organizacija, vsebina, nastanitev, prehrana …), vsi udeleženci in obiskovalci pa Ne-festival aktivno soustvarjamo.

Cilj Ne-festivala je preživeti štiri aktivne dni v okolici Gornjega Grada. Pomemben del predstavlja vključevanje gornjegraške lokalne skupnosti v nefestivalske aktivnosti in širjenje ter promocija metod gledališča zatiranih.

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed is a creative and educative meeting of artists who operate according to the Theatre of the Oppressed in Slovenia and abroad as well as of its fans. The basic purpose of this meeting is for networking and exchange of knowledge, experiences and skills.

The Non-Festival is being created according to the principle of community and active participation. That means that the Cultural and Artistic Association Transformator is the coordinator of the practical elements of the festival (organization, content, accommodation, food, etc.) but all participants, trainers, performers, and visitors are active co-creators.

The goal of the Non-Festival is to spend four active days in the area surrounding Gornji Grad. An important part of the Non-Festival is to include local communities of Gornji Grad in the Non-Festival activities and the promotion and dissemination of TO method.