Ne-festival gledališča zatiranih

SAVE THE DATE! 9. Ne-festival gledališča zatiranih se bo dogajal med 4. in 8. avgustom 2021.

Več informacij kmalu.

Pred (in med) letošnjim mednarodnim Ne-festivalom gledališča zatiranih bo v sodelovanju z avstrijskim TdU Wien in romunskim A.R.T. Fusion Association potekal mednarodni trening gledališča zatiranih Theatre for living.

Prilagamo poziv in prijavnico, rok za prijavo je 7. junij 2021!

Poziv (klik)

Prijavnica (klik)


Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti.

Ne-festival udeleženci soustvarjamo po principu skupnosti in aktivne participacije. To pomeni, da Kulturno umetniško društvo Transformator koordinira vse praktične elemente festivala (organizacija, vsebina, nastanitev, prehrana …), vsi udeleženci in obiskovalci pa Ne-festival aktivno soustvarjamo.

Cilj Ne-festivala je preživeti štiri aktivne dni v okolici Gornjega Grada. Pomemben del predstavlja vključevanje gornjegraške lokalne skupnosti v nefestivalske aktivnosti in širjenje ter promocija metod gledališča zatiranih.

Non-festival of the Theatre of the Oppressed

Just before this year’s Non-festival a long-term training in TO Theatre for living will be held in Gornji Grad. Together with TdU Wien and A.R.T. Fusion Association we invite you to join us. Find the open call and application form below.

Application deadline is June 7th 2021!

Call for TfL

Application Form TfL


The Non-Festival of Theatre of the Oppressed is a creative and educative meeting of artists who operate according to the Theatre of the Oppressed in Slovenia and abroad as well as of its fans. The basic purpose of this meeting is for networking and exchange of knowledge, experiences and skills.

The Non-Festival is being created according to the principle of community and active participation. That means that the Cultural and Artistic Association Transformator is the coordinator of the practical elements of the festival (organization, content, accommodation, food, etc.) but all participants, trainers, performers, and visitors are active co-creators.

The goal of the Non-Festival is to spend four active days in the area surrounding Gornji Grad. An important part of the Non-Festival is to include local communities of Gornji Grad in the Non-Festival activities and the promotion and dissemination of TO method.

SAVE THE DATE! 9th international Non-festival of the Theatre of the Oppressed will be held on August 4th-8th.

More info coming soon.