Tekom decembra 2016 so v Četrtnem mladinski center Bežigrad potekale tri zaporedne delavnice gledališča zatiranih. Datumsko so bile razporejene na dva petkova večera; 2. in 9. december ter na sobotno dopoldne 3. decembra, v vseh treh terminih pa so trajale 3h. Večinoma so se jih udeležili mladi iz Bežigrada, ki redno preživljajo svoj prosti čas v prostorih mladinskega centra, nekateri pa so prišli tudi od drugod, zaradi vnaprejšnje seznanjenosti z vsebino in namenom delavnic.

Z udeleženci so tekom srečanja spoznavali različne metode gledališča zatiranih in jih povezovali s temami iz njihovega vsakdanjika oz. s tistimi, ki so trenutno predmet njihovega zanimanja in interesa. Tako so preko raznovrstnih tehnik in igre odkrivali podmene njihovih težav in vprašanj o življenju ter odpirali različne poti nadaljnjemu razmisleku in soočanju z izzivi.

Delavnice so vodile tri diplomantke Transformatorjeve Akademije gledališča zatiranih, Adriana Vučković, Ankica Radivojević in Nina Milavec.

Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.

FaGZ – Fakulteta Gledališča zatirani.

Na Fakulteti za socialno delo so od meseca februarja do aprila potekale delavnice gledališča zatiranih. Brezplačno usposabljanje je bilo namenjeno študentkam in študentom socialnega dela in vsem ostalim zainteresiranim posameznicam in posameznikom. Na sedmih delavnicah smo spoznavali temeljne tehnike gledališča zatiranih in pridobivali veščine in znanja za soočanje z realnimi situacijami zatiranja, za delo z ranljivimi skupinami in za delo v skupnosti. Obravnavali smo časopisno gledališče, slikovno gledališče in izpraševali prevladujoče družbeno-medijske diskurze. Prav tako pa smo se preizkusili v posameznih elementih mavrice želja in forumskega gledališča.

​Delavnice je izvajal član KUD-a Transformator Mitja Svete. 

Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.