Da, verjamem ti

Magdalene Krivopete v letu 2020 začenjamo projekt “Da, verjamem ti”.

Namen projekta je osveščanje in aktivna participacija mladih, odpiranje dialoga o neenakosti spolov in nasilja, ki nastane na podlagi vloge spolov. Nasilje med mladimi je posledica socializacije v vlogo ženske ali moškega, stereotipizacije spolov, neprimernega okolja v času odraščanja (nasilje v družini, v šoli), vsesplošnega šovinizma in seksizma v patriarhalnem sistemu, katerega del smo vsi. S projektom bi podprli javno diskusijo na temo spolnih stereotipov, v debato bi vključili mlade (1529 let), da bi prevpraševali teme, ki jih doživljajo vsak dan, in s tem vplivali na odločevalce in posledično dali glas, ko pride do predloga zakonodaje. S projektom želimo na inovativen način – oder služi kot varen prostor prevpraševanja reprezentacij realnosti – po metodologiji zakonodajnega gledališča, ki omogoča kreacijo, upodabljanje in generiranje idej, reprezentacije in možnih izidov dane situacije, odpreti prostor za diskusijo o tem, kaj so ustaljene konvencije vloge spolov, ali nam vsem enako “služijo”, od kod prihajajo in kaj nam sporočajo.

Konkretizirali bomo situacije nasilja med mladimi, ki so posledica družbenih vlog spola, in odkrivali vprašanja makro ozadja, na primer ne pomeni ne in zakaj samo da pomeni da; kdo in kdaj ima pravico in čas za razmislek in da je “ne vem” legitimna odločitev. Del metodologije je tudi »metabolična celica«, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki s področja prava, kriminologije in družboslovja. Tako bomo povezali mlade, pridobili njihovo mnenje o temi, jih povezali s strokovnjaki, ki bodo izbrane predloge zakonodajnega gledališča prevedli v pravno formalno ustrezen jezik in jih v imenu projekta predložili odločevalcem. Namen projekta je tako tudi predlog spremembe zakonodaje na podlagi predlogov mladih in zagotavljanje učinkovitih sistemskih rešitev, ko pride do kršenja človekovih pravic, predvsem osebne integritete in varnosti. Izvedli bomo srečanje igralske zasedbe, ki bo pripravila predstavo in se poučila o problematiki, in nato izvedli 8 seminarjev (vsak bo dolg 6 ur) s predstavo zakonodajnega gledališča v petih krajih po Sloveniji.

Posneli in zmontirali bomo video o procesu zakonodajnega gledališča in predlogih, ki so jih imeli mladi gled-igralci. Prav tako bomo izdali pdf dokument z naslovom »nova celica«, ki bo vseboval predlog spremembe zakona o spolnem nasilju in ga bomo posredovali odločevalcem (političnim strankam, strokovni javnosti in medijem).

Predstava Da, verjamem ti je zakonodajna forumska predstava, ki odpira dialog o nasilju in neenakostih med spoli. Prikazuje prizore vsesplošnega šovinizma in seksizma v patriarhalnem sistemu, ki so posledica socializacije v vlogo žensk ali moških, stereotipizacije spolov in neprimernega okolja v času odraščanja (nasilje v družini, šoli, med vrstniki …). S predstavo želimo odpreti javno diskusijo na temo spolnih stereotipov ter pri tem iskati alternative za soočanje z njimi na zakonodajni ravni. Primarna publika predstave so mladi (15-29 let), kakor tudi vsi zainteresirani za obravnavane vsebine.

“Da, verjamem ti” je del programa Gledališče za družbene spremembe.

Projekt financirajo Erasmus+, MOVIT, Podpora za reformo politik in MOL – Urad za mladino.

Foto: Urša Rahne