Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju uvrstilo tudi delavnice KUD Transformator.

GLEDALIŠČE NA SPLETIŠČE

15. 1.-14. 2. 2021
na spletu
Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do 7. januarja 2021. Cena izobraževanja je 48,00 € in je v katalogu KATIS ovrednoteno z 1 točko.

Na e-izobraževanju se bomo posvetili igram in vajam, ki jih lahko uporabimo pri poučevanju ali na drugih skupinskih srečanjih v živo ali na daljavo. Igre spodbujajo povezovalno, pozitivno komunikacijo, sproščenost in višjo stopnjo pozornosti, koncentracijo pri spletnem poučevanju in srečevanju. Program temelji na pedagogiki zatiranih, ki je v tujini, predvsem Angliji, sicer že zelo razvita in sprejeta metoda v uradnih izobraževalnih programih, pri nas pa se znotraj institucij še zmeraj razvija ter išče prostor za uporabo. Gre za medsebojno učenje učenec-učitelj, ki poteka ves čas in je nasprotno ‘bančnemu’ načinu poučevanja, kjer učitelj ‘vlaga’ znanje v učenca. Najmanj, kar se učitelj lahko nauči od učenca je, kako ga učiti in kakšne so potrebe posameznega učenca.

Z razumevanje dialoškega izobraževanja ter pristopov, ki jih uporabljamo na delavnici, vzpostavljamo prostor za vključevanje in aktivno udeležbo učencev ter poglobljen pristop dela s strani učiteljev. Tehnike gledališke pedagogike so zabavne in zanimive, v njih vpletemo tako um kot telo, namen vaj pa je zelo raznolik. Vaje so aplikativne za delo v razredu oz. virtualno učenje in poučevanje.

Temeljni cilji e-izobraževanja:

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
– razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
– razvijanje samozavesti za javno izražanje,
– kritično branje in razumevanje časopisov, revij, svetovnega spletišča, socialnih medijev …
– razvijanje lastnega glasu in izraza v skupini in kot posameznik ali posameznica.

S skupino bosta svoje izkušnje, znanje in ideje delili gledališki pedagoginji Barbara Polajnar in Jana Burger.

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.

Več: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do 7. januarja 2021. Cena izobraževanja je 48,00 € in je v katalogu KATIS ovrednoteno z 1 točko.

 

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA ZA SPODBUJANJE NENASILJA

Maribor, 2.-4. april 2021
Lendava, 28.-30.maj 2021
10.00-17.00
Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do 26. marca 2021 za termin v Mariboru in do 21. maja 2021 za termin v Lendavi. Cena delavnice je 65,00 € in je v katalogu KATIS ovrednotena z 1 točko.

Temeljni cilji programa:

– zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti med spoli na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,

– razvijanje varnega prostora za deljenja osebnih zgodb,

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,

– razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,

– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,

– razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,

– kritično branje in razumevanje neenakosti med spoli v otroški in mladostniški literaturi, glasbi, filmih ali risankah,

– razvijanje lastnega glasu in giba v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:

– teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in nasilja v družbi, vloga moderatorja/jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga

– poznavanje osnov gledališča za družbene spremembe:

a) gledališke vaje in igre za demehanizacijo in desenzitivizacijo telesa in razvijanje lastnega glasu v skupini,

b) slikovno-forumsko gledališče in osnove jokeringa na podanih primerih udeleženk in udeležencev,

c) časopisno gledališče (nasilje med spoli in spolna zaznamovanost v otroški in mladostniški literaturi),

č) estetika gledališča za družbene spremembe (neenakosti in nasilje med spoli v glasbi, risankah in filmih …),

– izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti in javno nastopanje,

– pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik,

– uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju,

– gledališka pedagogika kot metoda preprečevanje nasilja med spoli, opozarjanje na neenakosti med spoli.

Temelj programa je osvobajanje posameznic in posameznikov preko gledališke pedagogike, katere teoretske osnove izhajajo iz Pedagogike zatiranih Paula Freira. Glavna ideja Freirea je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega. Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Izvajalki: Barbara Polajnar  in Jana Burger

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.

Več: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com.