Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju uvrstilo tudi delavnice KUD Transformator.

GLEDALIŠKA PEDAGOGIKA ZA SPODBUJANJE NENASILJA

28.-30. maj 2021 // PRESTAVLJENO!! novi termini bodo znani kmalu
Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor
28. 5. 2021 popoldan na spletu
29. in 30. 5. // 9.00-16.00 // v živo
in individualno delo od doma

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com do  24. maja 2021. Cena delavnice je 65,00 € in je v katalogu KATIS ovrednotena z 1 točko.

Temeljni cilji programa:

– zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti med spoli na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,

– razvijanje varnega prostora za deljenja osebnih zgodb,

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,

– razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,

– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,

– razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,

– kritično branje in razumevanje neenakosti med spoli v otroški in mladostniški literaturi, glasbi, filmih ali risankah,

– razvijanje lastnega glasu in giba v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev:

– teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in nasilja v družbi, vloga moderatorja/jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga

– poznavanje osnov gledališča za družbene spremembe:

a) gledališke vaje in igre za demehanizacijo in desenzitivizacijo telesa in razvijanje lastnega glasu v skupini,

b) slikovno-forumsko gledališče in osnove jokeringa na podanih primerih udeleženk in udeležencev,

c) časopisno gledališče (nasilje med spoli in spolna zaznamovanost v otroški in mladostniški literaturi),

č) estetika gledališča za družbene spremembe (neenakosti in nasilje med spoli v glasbi, risankah in filmih …),

– izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti in javno nastopanje,

– pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik,

– uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju,

– gledališka pedagogika kot metoda preprečevanje nasilja med spoli, opozarjanje na neenakosti med spoli.

Temelj programa je osvobajanje posameznic in posameznikov preko gledališke pedagogike, katere teoretske osnove izhajajo iz Pedagogike zatiranih Paula Freira. Glavna ideja Freirea in tudi delavnic je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega. Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Izvajalki: Barbara Polajnar  in Jana Burger

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.

Več: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

Prijave sprejemamo v sistemu Katis in po e-pošti na naslov transformator.toslo@gmail.com.