2. KONFERENCA GLEDALIŠČA ZATIRANIH

2. konferenca gledališča zatiranih: Gledališče zatiranih za krepitev moči skupnosti 

/ ENG below /

Novembra v Ljubljano prihaja že druga dvodnevna Transformatorjeva mednarodna konferenca gledališča zatiranih, in sicer z jasnim namenom: gledališče zatiranih prepoznati in predstaviti kot potencialno orodje za krepitev moči skupnosti ter najti načine za njegovo optimalno implementacijo, tako na slovenskih kot mednarodnih tleh. V ta namen bodo svoje izkušnje, metode, uspehe in ovire predstavljale_i slovenske_i in mednarodne_i avtorice_ji, in sicer v treh sklopih, ki predstavljajo tri različna področja delovanja gledališča zatiranih in morebitna prizorišča za krepitev moči skupnosti:

– povezovanje skozi pedagoško delo in izobraževanje,

– širitev mednarodnih povezav izvajalk_cev in prepoznavnosti te gledališke metode preko mednarodnih in domačih festivalov gledališča zatiranih,

– oblikovanje skupnosti znotraj oseb v občinstvu in aktivacija publike s pomočjo gledališča zatiranih kot uprizoritvenega pristopa.

Poleg teoretične izmenjave znanj in izkušenj, ki bo odpirala še mnoga druga vprašanja, pa bo tekom konference potekala tudi praktična delavnica po metodi gledališča zatiranih domače_ga ali tuje_ga mentorice_ja.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima ustvarjanje gledaliških predstav, izobraževanj, delavnic in treningov po metodi gledališča zatiranih, veliko delajo z mladimi ali tako in drugače unikatnimi skupinami ljudi. Vabljene_i ste tudi vse_i zaposlene_i v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih prostorih. Vse tiste, ki gledališče zatiranih že s pridom uporabljate v namen krepitve moči skupnosti, pa vabimo, da svoje izkušnje delite in na konferenci sodelujete s prispevkom.

Vabljene_i k sodelovanju na 2. mednarodni konferenci gledališča zatiranih v Sloveniji: Gledališče zatiranih za krepitev moči skupnosti!

> PRIJAVA PRISPEVKA <

Ker bomo vsebino konference predstavili v treh različnih sklopih, vas vabimo, da pri pisanju prispevka izberete eno izmed naslednjih področij:
– povezovanje skupnosti na festivalih gledališča zatiranih,
– gradnja skupnosti v pedagoškem delu in izobraževanju,
– oblikovanje skupnosti znotraj oseb v občinstvu in aktivacija publike.
Prispevek naj obsega 5 do 10 strani.

Prijava prispevka s kratkim osnutkom (do 300 besed) je možna do 10. 10. 2021. Prijavite se tako, da izpolnite zgornji obrazec. Rok za oddajo celotnega prispevka, ki ga pošljete na e-mail naslov transformator.toslo@gmail.com, je 20.10. 2021.
Zaradi omejenosti s časom in prostorom bomo izmed prijavljenih prispevkov naredile_i izbor in vas o tem obvestile_i do 27. 10. 2021.

Soorganizator: SLOGI – Slovenski gledališki inštitut
Projekt sofinancirata: JSKD in MOL mladina

ENGLISH:

2nd conference of the theatre of the Oppressed: Theatre of the Oppressed and building Community Resilience

The 2nd Conference of the Theatre of the Oppressed will be held in Ljubljana between the 11th and the 12th of November 2021. It is an international conference with a clear purpose: identifying and promoting Theatre of the Oppressed as a tool for building community resilience, as well as finding effective ways to implement it towards this goal – in Slovenia as well as internationally. To achieve this we will be hosting Slovenian and international authors, who will present their experiences, methods, success stories, and hurdles, in three fields which represent different areas where Theatre of the Oppressed can be implemented to build community resilience:

  • Building connections through pedagogic work and education
  • Building international connections between Theatre of the Oppressed practitioners and the visibility of this theatre method through internatnional and Slovenian Theatre of the Oppressed festivals.
  • Building community among audiences and activating audiences with the help of Theatre of the Oppressed as an approach to performances

Along with this theoretical exchange of experiences and knowledge, there will also be a practical workshop in the methods of Theatre of the Oppressed.

The event is aimed at anyone who is interested in creating theatre performances, educate in, and organize workshops and trainings according to Theatre of the Oppressed methodology, or works with youths and other marginalized groups. Employees in schools, kindergartens, and other educational facilities are also welcome. And for anyone who is already using Theatre of the Oppressed methodology to build community resilience, we invite you to share your experiences as an article presented at the conference.

We invite you to participate in the conference by applying your article here.

Please pick one of the three fields in which you will present your article:

  • Building connections through pedagogic work and education
  • Building international connections between Theatre of the Oppressed practitioners and the visibility of this theatre method through internatnional and Slovenian Theatre of the Oppressed festivals.
  • Building community among audiences and activating audiences with the help of Theatre of the Oppressed as an approach to performances

The article should be 5 to 10 pages long. When applying the article send us a short summary of what you will write it about (300 words), applications are open until the 10th of October. The deadline for submitting the entire article is until the 20th of October. We will pick the articles that will be presented at the Conference by the 27th of October.

> APPLICATION FORM <