3. NE-FESTIVAL GLEDALIŠČA ZATIRANIH 2015

Gornji Grad, 16. – 19. 7. 2015
Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti. Ne-festival smo prvič pripravili avgusta 2013 v Gornjem Gradu, kjer letos tretje leto nadaljujemo tradicijo.
3. Ne-festival v medijih: