Poglej in spremeni

Projekt je nadaljevanje aktivnosti, ki smo jih izvajali že v letu 2017, in sicer obsega serijo delavnic za otroke in mladostnike, ki poteka po metodi gledališča zatiranih – forumsko gledališče. Namen delavnice je dvigniti občutljivost mladih do vrstniškega nasilja, jih spodbuditi, da o njem spregovorijo in opozoriti na pomembnost vloge opazovalcev.
Na delavnici mladim odigramo kratko predstavo, ki prikazuje različne oblike vrstniškega nasilja, nato pa jih pozovemo, da s svojimi predlogi v njej aktivno sodelujejo in spremenijo njen razplet. Preko tega mladi krepijo svoje čustvene in socialne veščine, raziskujejo svojo vlogo pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja in načine soočanja z njim.
V letu 2018 smo v okviru projekta izvedli 21 delavnic predvsem za dijake prvih letnikov, kjer je vrstniško nasilje še posebej pogost pojav. Delavnice smo izvajali na naslednjih srednjih šolah:
 
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljani: 9. 2., 9. 3., 5. 4. 2018
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo: 5. 4., 12. 4., 23. 4., 25. 4., 26. 4. 2018,
Gimnazija Moste: 6. 4., 10. 4., 19. 4. 2018
Ekonomska šola Ljubljana: 14. 6., 20. 6. 2018

Projekt je potekal v sodelovanju z društvom Sprememba.si.
Projekt je sofinanciral Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.