PANDORINA SKRINJICA – alter muzikal o uporu

“Zvijačni Prometej je prevaral Olimp in ljudem prinesel ogenj. Naredil jih je ljudi, in Olimp ga je zaradi tega kaznoval.

Pandora je odprla skrinjico, iz katere so pobegnile vse tegobe, bolezni, vojne, celo sama smrt. Na dnu pa je ostal samo up …”

Muzikal na odru združuje sodobne gledališke pristope, avtorsko glasbo, ples, akrobatske prijeme, sodobni cirkus in zgodbe aktivističnih bojev skozi zgodovino človeštva. Pandora poskuša z občinstvom prižgati in razplamteti plamen upanja in upora, ki so si ga v iskanju pravičnosti podajale generacije. Družba je še vedno krivična, upor je še vedno relevanten. Razen za Ministrstvo za kulturo.

“Ko ljudem ne ostane nič drugega kot up, se začne upor!”