DA, VERJAMEM TI

Predstava Da, verjamem ti je zakonodajna forumska predstava, ki odpira dialog o nasilju in neenakostih med spoli. Prikazuje prizore vsesplošnega šovinizma in seksizma v patriarhalnem sistemu, ki so posledica socializacije v vlogo žensk ali moških, stereotipizacije spolov in neprimernega okolja v času odraščanja (nasilje v družini, šoli, med vrstniki …). S predstavo želimo odpreti javno diskusijo na temo spolnih stereotipov ter pri tem iskati alternative za soočanje z njimi na zakonodajni ravni. Primarna publika predstave so mladi (15-29 let), kakor tudi vsi zainteresirani za obravnavane vsebine.

Magdalene Krivopete so v letu 2020 začele projekt “Da, verjamem ti”.

Namen projekta je osveščanje in aktivna participacija mladih, odpiranje dialoga o neenakosti spolov in nasilja, ki nastane na podlagi vloge spolov. Nasilje med mladimi je posledica socializacije v vlogo ženske ali moškega, stereotipizacije spolov, neprimernega okolja v času odraščanja (nasilje v družini, v šoli), vsesplošnega šovinizma in seksizma v patriarhalnem sistemu, katerega del smo vsi. S projektom bi podprli javno diskusijo na temo spolnih stereotipov, v debato bi vključili mlade (1529 let), da bi prevpraševali teme, ki jih doživljajo vsak dan, in s tem vplivali na odločevalce in posledično dali glas, ko pride do predloga zakonodaje. S projektom želimo na inovativen način – oder služi kot varen prostor prevpraševanja reprezentacij realnosti – po metodologiji zakonodajnega gledališča, ki omogoča kreacijo, upodabljanje in generiranje idej, reprezentacije in možnih izidov dane situacije, odpreti prostor za diskusijo o tem, kaj so ustaljene konvencije vloge spolov, ali nam vsem enako “služijo”, od kod prihajajo in kaj nam sporočajo.

Konkretizirali smo situacije nasilja med mladimi, ki so posledica družbenih vlog spola, in odkrivali vprašanja makro ozadja, na primer ne pomeni ne in zakaj samo da pomeni da; kdo in kdaj ima pravico in čas za razmislek in da je “ne vem” legitimna odločitev. Del metodologije je tudi »metabolična celica«, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja prava, kriminologije in družboslovja. Tako povezujemo mlade, pridobivamo njihovo mnenje o temi, jih povezujemo s strokovnjaki, ki izbrane predloge zakonodajnega gledališča prevajajo v pravno formalno ustrezen jezik in jih v imenu projekta predlagajo odločevalcem. Namen projekta je tako tudi predlog spremembe zakonodaje na podlagi predlogov mladih in zagotavljanje učinkovitih sistemskih rešitev, ko pride do kršenja človekovih pravic, predvsem osebne integritete in varnosti. Izvedli smo srečanje igralske zasedbe, ki je pripravila predstavo in se poučila o problematiki, in nato izvedli 8 seminarjev (vsak dolg 6 ur) s predstavo zakonodajnega gledališča v petih krajih po Sloveniji.

Foto: Urša Rahne

“Da, verjamem ti” je del programa Gledališče za družbene spremembe.

Projekt financirajo Erasmus+, MOVIT, Podpora za reformo politik in MOL – Urad za mladino.