KAJ PA ZDAJ?

“Kaj pa zdaj?” je predstava mlade artivistične skupine Upogljivi upor, ki naslavlja eno izmed najbolj perečih in s strani družbenih gibanj najbolj naslovljenih političnih tematik. Okoljsko problematiko s tehnikami gledališča zatiranih na oder postavlja z razmislekom o aktualnih dogodkih. Magna, Kemis, Mokrice nam naslovno vprašanje postavljajo z vedno večjo nujnostjo, a “Kaj pa zdaj?” je brez dvoma vprašanje že nekaterih, in vsake nove generacije. Ni nam še odzvonilo. Je pa pet do.

NOW WHAT?

“Now What?” is the performance of the young artivist group Resilient Revolt addressing one of the most burning political topics on the agenda of social movements today. Environmental issues from the perspective of the oppressed are presented on stage through a reflection of current events. The Magna car factory, the Kemis, the Mokrice powerplant, these are just some examples that pose the titular question with increasing urgency. But ‘Now What?’ is doubtlessly the question of several generations before, as well as of any new one. The bell hasn’t tolled yet, but the clock is ticking.

Koncept/Concept: Upogljivi upor
Režija/Director: Jaka Andrej Vojevec
Igrajo/Performers: Sanja Kranjc, Anamarija Nađ, Luka Piletič, Jan Podbrežnik
Mentorja/Mentors: Barbara Polajnar, Jaka A. Vojevec
Produkcija/Production: KUD Transformator

Foto: Urša Rahne, Nina. Pernat

Projekt je nastal s finančno podporo MOVIT, Evropske socialne enote, Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Mestne občine Ljubljana – Urada za mladino.