Stereotipi, predsodki in medvrstniško nasilje

Projekt Stereotipi, predsodki in medvrstniško nasilje poskuša problematiko nasilja med mladimi približati tistim, ki se jih to najbolj tiče – mladim samim. S pomočjo metod gledališča zatiranih so udeleženci pripravili forumsko predstavo, ki izpostavlja najpogostejše oblike nasilja med mladimi – spletno, psihološko, fizično, ekonomsko … nasilje. S predstavo so nato obiskali več srednjih šol v Ljubljani in z gledališkim pristopom spodbujali ozaveščanje in razpravo o nasilju med učenci. S tehniko forumske predstave pa so učenci tudi sami dobili priložnost, da postanejo del igre in sami v praksi poskusijo najti rešitve za predstavljene probleme.

Izvedba:
Gimnazija Moste: 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 27. 9., 11. 10., 25. 10. 2017
Ekonomska šola Ljubljana: 1. 6. 2017
Srednja zdravstvena šola23. 10.24. 10.25. 10.26. 10. 2017

Projekt poteka v sodelovanju z društvom Sprememba.si.
Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.