TAGZ 2022

Transformatorjeva akademija Gledališča zatiranih, v kateri že od l. 2015 izobražujemo o uporabi metodologiji gledališča zatiranih, je 70-urno intenzivno izobraževanje o uporabi gledališča kot orodja za doseganje družbenih sprememb z uporabo metodologije in gledaliških tehnik gledališča zatiranih. Leto 2022 nam je postreglo z mnogimi vprašanji na področju svobode medijev in TAGZ to nadvse aktualno tematiko naslavlja z izobraževanjem o časopisnem gledališču, estetiki gledališča zatiranih in osnovami jokeringa. Izkustveno, v potokih znoja in brez predavanj.

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela. Tehnike Gledališča zatiranih so prijazne tudi in zlasti do ne-igralcev, zato predhodne gledališke izkušnje niso pogoj za udeležbo.

VSEBINE IN URNIK

INTENZIVNI IZOBRAŽEVALNI DEL:

17–22. 10. 2022

10.00–15.00

  • teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in zatiranj v družbi (sistemskost in ponotranjeno zatiranje), vloga jokerja (moderatorja), pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga
  • poznavanje osnov gledališča zatiranih: izkustveno preizkušanje vaj in tehnik za gradnjo skupnosti, za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa, pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznik_ca, uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju, izhodišča za nadaljnje delo z metodo
  • poznavanje tehnik gledališče zatiranih: igre za igralce in neigralce, časopisno gledališče, estetika gledališča zatiranih, osnove jokeringa.

PRODUKCIJSKI DEL IN ZAKLJUČNA PRODUKCIJA:

  • priprava in izvedba lastnih predstav ali dugih oblik produkcije udeležencev ob mentorski podpori
  • producentsko izobraževanje (organizacija in izvedba kulturne produkcije, pridobivanje dovoljenj ter materialnih in finančnih sredstev)
  • analiza priprave in izvedbe predstave/produkcije (ustreznost lokacije in oblike izvedbe, vključevanje prisotnih/mimoidočih, odzivi).

Izobraževanje je brezplačno!

Kljub temu bomo pred dokončno potrditvijo sprejema v skupino pobirali varščino v višini 50 EUR, ki jo bomo v celoti povrnili vsem, ki boste uspešno zaključili izobraževanje in izpolnili pogoje sodelovanja (85 % prisotnost in izvedba multiplikativnega projekta).

O TRANSFORMATORJEVI AKADEMIJI GLEDALIŠČA ZATIRANIH (TAGZ)

Na izobraževanju boste spoznali metodologijo Gledališča zatiranih in posamezne tehnike: poudarek bo na časopisnem gledališču in estetiki gledališča zatiranih, spoznali boste tudi osnove jokeringa. Proces vključuje zaključno produkcijo ter snovanje načrtov za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih. Z uporabljenimi tehnikami v projektu boste razvijali veščine kritičnega spremljanja in vrednotenja objav v različnih medijih. S časopisnim gledališčem analiziramo objave v medijih in razvijamo razumevanje, kaj v tem, širšem družbenem kontekstu, povzroča, omogoča in ohranja določena dogajanja v družbi. Z estetiko gledališča zatiranih pa nam lastno estetiziramo medijska sporočila.

Udeleženci boste spoznali metode dela s ciljnimi skupinami, ki spodbujajo k preizpraževanju družbene realnosti in izpostavljanju nepravičnosti v družbi navkljub časom, ki so za tovrstno izražanje nepodporni. Gledališče zatiranih je ena od poti k ponovni humanizaciji človeštva, začenši s posamezniki, ki se osvobodijo zatiranja in tako transformirajo sebe in družbo. Tako skupnost spodbujamo, da družbene problematike nagovarjajo s kulturnim udejstvovanjem ter da se aktivirajo tudi kot multiplikatorji.

Izobraževanje bo zajemalo teorijo in praktično spoznavanje tehnik za gradnjo skupnosti, ki vodijo v družbene spremembe, gledaliških tehnik za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa kot igralčevega orodja, analizo in pristope za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik v obliki forumske predstave ali drugih oblik Gledališča zatiranih, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznica_k, uporabo telesa kot gledališkega aparata in orodja za izražanje na odru in v vsakdanjem življenju ter pristope za nadaljnje delo z metodo, ki jo boste udeleženke_ci spoznali tekom izobraževanja. V procesu nastajanja zaključnih produkcij bomo nudili mentorsko podporo tudi v vsebinah producentskega dela (kaj zajema organizacija in izvedba gledališke predstave).

Po izobraževanju boste udeleženke in udeleženci:

  • v skupini razvijali gledališke umetniške forme za izražanje družbenih problematik v javnosti ter jih javno delili z občinstvom;
  • uprizarjali družbene problematike in teme z gledališkim jezikom, primernim za uprizoritev
  •  izvedli osnovne delavnice gledališča zatiranih z mladimi in ostalimi ciljnimi skupinami z uporabo tehnik, ki jih boste spoznali v TAGZ 2022;
  • uporabili osvojeno znanje na kakršenkoli drug način.

Za uspešno zaključeno izobraževanje boste prejeli potrdilo o udeležbi v Transformatorejvi akademiji Gledališča zatiranih 2022.

ČASOPISNO GLEDALIŠČE

To je tehnika gledališča zatiranih, pri kateri raziskujemo in preizprašujemo družbeno medijsko krajino. Kakšna so sporočila, ki nas kot prebivalce te družbe vsakodnevno obkrožajo? Kakšna je njihova oblika, vsebina? Kako so ta sporočila vizualno podprta? Kdo so avtorji teh sporočil? Kako ta sporočila vplivajo na nas? S časopisnim gledališčem širimo razumevanje t. i. mikro situacij, zgodb, ki se neki osebi dogajajo na vsakodnevni ravni, na t. i. makro  raven. Zgodba neke posameznice ali posameznika postane širša zgodba, zgodba neke družbene skupine, ki je umeščena v širši družbeni kontekst. Z analizo objav v medijih tudi razvijamo razumevanje, kaj v tem, širšem družbenem kontekstu, povzroča, omogoča in ohranja določena dogajanja v družbi.
Za to, da lahko tehniko izpeljemo, potrebujemo gradivo. To so običajno različni tiskani mediji – časopisi, revije, reklamni pamfleti, … Lahko uporabimo tudi druga tiskana gradiva, glede na vsebine, ki jih želimo naslavljati – npr. učbeniki, zakonodaja, tudi leposlovje, verski spisi ipd.. V zadnjem času vse pogosteje uporabljamo tudi spletne objave in komentarje ‘ljudstva’ pod njimi. Izbrano gradivo z različnimi vajami časopisnega gledališča oblikujemo v performans.

MEDNARODNO POVEZOVANJE

Intenzivni izobraževalni del TAGZ 2022 bomo izpeljali v povezovanju s projektom Climate justice.Action.Theatre. (CAT), mednarodnim strateškim partnerstvom Erasmus+, v katerem bomo sodelovali z mladinskimi delavci iz Avstrije in Nemčije – en od mentorjev je iz Avstrijske organizacije TDU Wien. CAT je projekt gledaliških aktivistov Gledališča zatiranih na področju podnebne pravičnosti in izobraževanja odraslih, katerega glavni cilj je ustvariti mednarodno, razgibano in rastočo skupnost aktivistov in gledališčnikov. Projekt je del mednarodnega gibanja Resilient Revolt (več: https://resilientrevolt.org).

MENTORICE IN MENTORJI

V Transformatorjevi akademija Gledališča zatiranih dajemo poudarek kolektivnemu in skupnostnemu delu (community work), ki temelji na vzajemnem učenju. Mentorice in mentorji, ki bomo v TAGZ 2022 omogočali varen prostor za naslavljanje izpostavljenih vsebin smo Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli in Jaka Andrej Vojevec ter gostujoči mentor iz TDU Wien, Joschka Köck.

Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.
Partnerji v projektu: Društvo Matafir, Zavod Bob, Društvo Podtalnica (Klub Gromka, AKC Metelkova mesto), KUD Mreža, Društvo Mismo Nismo, KUD Ljud.