Laboratorij Transformatorjeve akademije gledališča zatiranih 2023

Leto 2023 posvečamo retrospektivi aktivističnega umetniškega dela z metodologijo gledališča zatiranih v projektu od l. 2015. Z mladimi in mladinskimi delavci naslavljamo aktualne družbene teme z uporabo tehnik gledališča, ki smo jih uporabljali v dosedanjih izvedbah TAGZ in pokrivajo celotem spekter metodologije gledališča zatiranih. Z udeleženkami in udeleženci, ki pri svojem delu uporabljajo metodologijo gledališča zatiranih, izmenjujemo prakse, tistim, ki se spoznavajo z metodologijo pa jo predajamo. Poglavitni cilj naših izmenjav je snovanje in izpeljava uprizoritev v javnem prostoru/na javnih prizoriščih.

tri izjemne in povsem brezplačne delavnice v Ljubljani!

16.–18. 11. 2023

joker2joker

Laboratorij joker2joker je namenjen že izkušenim izvajalkam in izvajalcem gledališča zatiranih (jokerji in jokerke v forumskih predstavah ter izvajalke in izvajalci delavnic gledališča zatiranih). Nadgrajevali bomo znanje s teorijo, izmenjevali izkušnje, zagate, genialne rešitve in stiske kot jokerji in jokerke ter reflektirali naše delo na individualni in skupinski ravni.

Urnik:

16. in 17. 11. 2023, 17.00–20.00

18. 11. 2023, 11.00–15.00

Mentorica: Barbara Polajnar
Prijave in informacije: barbara.polajnar@gmail.com
Rok za prijavo: do ponedeljka, 13. 11. 2023.
Ob prijavi navedi nekaj stavkov o izkušnjah ter (če se pojavi), eno glavno željo, kaj želiš odnesti z delavnice.

3. 12. 2023, 11.00–15.30

Gledališke vaje za spodbujanje aktivnega državljanstva, 3. 12. 2023

Delavnica je namenjena spoznavanju gledaliških vaj, s katerimi lahko obravnavamo široke vsebine aktivnega državljanstva, torej aktivne participacije v skupnosti. Skozi delavnico bomo na praktičen način spoznavali vaje, ki temeljijo na metodah gledališča zatiranih in interaktivnega fizičnega gledališča Pri tem  pridobivamo veščine javnega nastopanja, sproščene komunikacije, spontanega odzivanja, samozaupanja, prevzemanja odgovornosti, prevzemanja pobud in dajanja prostora drugim, urimo pozornost in razvijamo empatijo ter spodbujamo aktivno in odgovorno delovanje v skupini in skupnosti.

Namenjeno vsem, ki vas zanima uporaba gledaliških metod pri delu z različnimi ciljnimi skupinami, ki jih želite opolnomočiti za aktivno in ustvarjalno vključevanje v skupino, skupnost in širšo družbo.

Urnik: 

11.00–13.00 / delavnica
13.00–13.30 / pavza
13.30–15.30 / delavnica


Mentorja:
Nina Vombergar in Grega Močivnik
Prijave in informacije:
nina.vombergar@gmail.com /041 261 178

Rok za prijavo: do petka, 24. 11. 2023.

 7.–9. 12. 2023

Nevidno gledališče

December je čas vidnih sprememb v mestu: dekoracija ulic in trgovin, praznične vonjave, božične pesmi …S tehniko nevidnega gledališča bomo v javnem prostoru opozarjali na nevid(e)ne in spregledane družbene problematike, december pa nam bo dal zgolj dodatno izhodišče za razmišljanje o njih. Nevidno gledališče je ena od tehnik gledališča zatiranih, pri kateri uporabljamo javni prostor za diskusijo o perečih družbenih problematikah z uporabo gledališča ter nagovarjamo naključne mimoidoče, ki ne vedo, da so del gledališkega dogodka.

Urnik:

7. in 8. 12. 2023, 17.00–20.00

9. 12. 2023, 11.00–17.00

Mentorica: Barbara Polajnar

Prijave in informacije: barbara.polajnar@gmail.com

Rok za prijavo: do ponedeljka, 4. 12. 2023.

Že preizkušeno in doživeto v Laboratoriju TAGZ 2023

Plasti odnosov,
17.–19. 8. 2023

Delavnica improvizacijskega gledališča, namenjena spoznavanju osnov impra, raziskovanju spontanega ustvarjanja likov, njihovih čustev in odnosov med njimi. Na kakšne načine se lahko preprosto vživimo v nove like? Kako lahko čustva vodijo njihove akcije? Kako liki vplivajo drug na drugega?

V začetku delavnice smo se ukvarjali z osnovnimi improvizacijskimi veščinami in se pobližje povezali znotraj delavniške skupine. Sledilo je raziskovanje načinov spontanega uprizarjanja čustev in ustvarjanja novih likov, statusnih razlik in igranja z njimi ter odzivanja likov in improvizatorjev na medsebojne interakcije. Za konec smo vse naučeno uporabili v improviziranih prizorih, s ciljem preizkušanja samih sebe v novih vlogah, ki bodo včasih prismuknjene, drugič resne, predvsem pa iskrene in spontane.

Urnik:

17.–19. 8. 2023, 16.00–18.00

Produkcija: 20. 8. 2023, 11.00–13.00

Mentorice in mentorji: 

Olivija Grafenauer, Veronika Vižintin, Jošt Jesenovec, Nina Beganović.

17.–19. 8. 2023
Forum Laboratorij

Forumski laboratorij je namenjen udeleženkam in udeležencem s predhodnimi izkušnjami v gledališču zatiranih. V njih smo analizirali forumske predstave, ki smo si jih ogledali pretekli večer. V praksi smo razmišljali in preizkušali možnosti razvoja predstave, preizkušali predloge ter med sabo prenašali izkušnje, znanja in pristope. V procesu raziskovanja forumske predstave smo izmenjali načine dela vse od estetike gledališča zatiranih, dramaturgije, džokeringa, participacije publike, raznolikih pristopov demokratičnosti in nehierarhičnosti, razvijanja skupnosti ipd.

Urnik: 17.–19. 8. 2023, 10.00–13.0023, 11.00–15.00

Mentorice in mentorji: Josipa Lulić, José Soeiro, Lukas Mayer, Ekaterina Schalmann, Metka Bahlen Okoli in Barbara Polajnar

26.–31. 3. 2023

Pravljične intervencije v javni prostor

Pravljični junaki izza knjižnih platnic so vsem znani. Njihove enoznačne črno-belosti so preproste; v pravljicah je dobro prav in slabo narobe. Njihov enostavni svet je drugačen in tuj našemu sivemu vsakdanjiku. Kaj pa bi se zgodilo, če bi pravljični liki slekli svoja junaštva in se podali v danes?

Na Kulturnem bazarju 2023 je Grdi raček delal selfije in se skupaj z mimoidočimi spraševal o samopodobi in o tem, kako smo podvrženi feedbackom na socialnih omrežjih, Aladin je ob čajanki predstavljal različne veroizpovedi, Pika Nogavička je vključevala ljudi v gledališke igre s sloganom ‘Ne nehamo se igrati, ker se postaramo. Postaramo se, ker se prenehamo igrati’, Prašiček je debatiral o problematiki stanovanj in nepremičnin in iskal stanodajalce, Pepelka pa je iskala princa in preden je kdorkoli lahko pomeril izgubljeni čevelj, je moral izpolnjevati zapletene formularje.

Urnik: 26. 3. 2023, 10.00–17.00
Produkcija: 31. 3. 2023, 11.00–14.00
Mentorica: Barbara Polajnar

Projekt sofinancira Urad za mladino MOL.