KUD Transformator je partner v Erasmus + projektu “Youstar”.

YOUSTAR je dvoletni projekt, ki temelji na gledaliških tehnikah za krepitev znanj in veščin mladinskih delavcev.

YO.US.T.A.R. se osredotoča na gledališče in uprizoritveno umetnost kot orodje za spodbujanje socialne vključenosti mladih, temelji pa na inovativnih gledaliških metodah, ki sta jih razvili LA GUILLA Theatre in Know & Can.

Uradna spletna stran projekta:
http://youstar.info/
Facebook stran:
https://www.facebook.com/YOUSTARproject

Več informacij o projektu pa tudi tukaj.