Zatiranje v Gromki: Umetnost (so)bivanja ali kako najti streho nad glavo, 17. 12. 2014, 20.00, Klub Gromka

»Potrebujemo premik, ki bi dijake in študente iztrgal iz pasivnosti v šolskem procesu in jih aktiviral za raziskovanje možnosti znotraj mesta Maribor. Mladi bi morda na tak način spoznali, da »se da« tudi doma in ne samo v tujini. Z aktivno participacijo in omogočanjem, upoštevanjem ter podporo mladih idej in aktivnosti bi mladi našli svoj prostor v Mariboru in se tako počutili kot del mesta, na katerega so lahko ponosni.«

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj je gledališko-aktivistična skupina, ki z gledališčem zatiranih in zakonodajnim gledališčem išče načine spreminjanja družbe. V forumski predstavi Umetnost bivanja obravnavamo problematiko javnih prostorov v lasti občine, ki samevajo in propadajo. Na drugi strani pa mladim, ki imajo željo po kreativnem delovanju, soustvarjanju in sooblikovanju mesta, manjka infrastruktura in prostori za aktivno ustvarjanje.

Izvedba: ekipa Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj
Mentorica: Barbara Polajnar
Produkcija: Pekarna Magdalenske mreže

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj je nastal iz potrebe, da mladi razmislimo, kaj je politično, kako se aktivno udejstvovati in vključevati v družbo ter zakaj je to nujno potrebno, z uporabo gledališča za družbene spremembe – gledališča zatiranih in poudarkom na legislativnem gledališču. Namen uporabljenih pristopov je, da mladi postanemo bolj inovativni, da se družbeno aktiviramo ter preizprašujemo politično v vsakdanjem življenju. Izhajamo iz prepričanja, da gledališče tvorimo vsi in da mora biti dostopno vsakomur, enako pa velja za političnost, ki jo ustvarjamo in oblikujemo vsi – od spodaj navzgor. Vsi smo namreč enakovredno pomembni avtorji pri oblikovanju družbene realnosti.
Projekt Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj se izvaja kot program Pekarne Magdalenske mreže.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Zatiranje v Gromki: Objem granitne kocke, 26. 11. 2014, 20.00, Klub Gromka

Interaktivni performans je produkt sodelovalnega raziskovalnega procesa, osredotočenega na tematiko kriminalizacije vstaj, ki so potekale v Sloveniji med leti 2012 in 2013, natančneje pa zgodb kriminaliziranih vstajnikov iz 3. mariborske vstaje, ki so zaradi udejanjanja svojih ustavnih pravic do izražanja in združevanja bili in so še tudi sodno preganjani. V raziskovalnem procesu, kjer smo izhajali predvsem iz tehnik gledališča zatiranih, smo se torej poskušali dotakniti razsežnosti neposrednega policijskega in državnega nasilja nad telesi vstajnikov, sistemskega nasilja nad telesi, ter širšo kriminalizacijo vstaj – izrazov ogorčenja nad zlorabami, razlaščanjem in dezintegracijo, ki se odvija preko številnih orodij.

Izajalci: ZIZ: Mateja Fištravec, Timotej Kolar, Hana Kovač, Kaja Kraner, Tomaž Podbevšek, Barbara Polajnar, Sanja Vodovnik
Dramaturško svetovajne: Urša Adamič
Producent: Pekarna Magdalenske mreže
Partnerji: Narodni dom, Kulturno umetniško društvo Transformator, Radio MARŠ, Rezidenca Maistrova.

Projekt sofinancira Mestna občina Maribor.

Zatiranje v Gromki: filmski večer: Augusto Boal, 8. 10. 2014, 20.00, Klub Gromka

Dokumentarni film Anite Blumer o Augustu Boalu in njegovem delu, gledališču zatiranih odpira raznolike poglede, vprašanja in odgvore na metodo gledališča zatiranih in daje vpogled na način delovanja njegovega začetnika in očeta, Augusta Boala.

Po projekciji boste lahko tudi v praksi spoznali nekaj vaj iz repertoarja gledališča zatiranih.

Izvedba: KUD Transformator

Zatiranje v Gromki: Id, ego, Facebook-ego, 23. 6. 2014, 20.00, Klub Gromka

Kakšen je tvoj profil?
A si fejmič?
A si kuhar?
Ali imaš domačo žival, otroke ali motor?
Si v razmerju? Kakšnem? Koliko časa še boš?

Forumska predstava je nastala v produkciji gledališke skupine Na vse ali nič. V njej se lotevamo problematike socializacije s pomočjo vključevanja v virtualna socialna omrežja. V predstavi bomo skupaj raziskovali verigo sporočanja, kako kabli ne prenesejo resnice in svet med digitalnimi vrsticami.

​Projekt ‘Vse ali nič’ je nastal z namenom opolnomočenja mladih za reševanje vsakodnevnih stisk in z namenom dati javni glas tistim, ki ga nimajo ali pa se njihovega glasu ne sliši. V projektu izhajamo iz lastnosti, potreb in vrednot udeleženih, ki s svojimi stališči aktivno oblikujemo pogled na vsebinska izhodišča v projektu, ki izhajajo iz aktualnih tem med mladimi in v družbi nasploh.​

Izvedba: članice in člani skupine Na vse ali nič
Produkcija: Zavod BOB, KUDTransformator

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Zatiranje v Gromki: Komedija zatiranih, 20. 5. 2014, 20.00, Klub Gromka

Predstava Komedija zatiranih združuje formo in tehnike tradicionalne Commedie dell’ Arte z metodo forumskega gledališča zatiranih. Njen namen je predstaviti resne družbeno angažirane teme skozi humorno optiko komedije, hkrati pa gledalce spodbuditi k premisleku in diskusiji o predstavljeni problematiki ter aktivnemu sodelovanju pri iskanju rešitev.

Besedilo in mizanscena predstave sta nastajala skozi vodene improvizacije nastopajočih, ohranja pa bistveno načelo gledališča zatiranih v smislu gledališča ljudi za ljudi. V njej nastopajo ljubiteljski igralci, ki naslavljajo aktualne probleme resničnih ljudi, kot so prekerno delo, finančno-ekonomska kriza, plačilna nedisciplina in izkoriščanje malega človeka, tako da se lahko gledalci prepoznajo in identificirajo z njimi.

Režija: Jaka Andrej Vojevec
Izvajajo: Tajda Logar, Vesna Vrabelj, Boris Nemet, Sabina Bakula, Nastja Končina in Roy Oblak
Predstava je produkt kolektivnega avtorstva udeležencev Ekvilibove delavnice gledališča zatiranih in članov skupine Transformator.
Produkcija: Zavod Ekvilib, Kulturno umetniško društvo Transformator, Orange Sessions
VIDEO: http://replayapp.com/v/xacRkAHcQA/?s=email&autoplay=1

Zatiranje v Gromki: Slovenska mati in hči, 10. 4. 2014, 20.00, Klub Gromka

Kako med različnimi generacijami odpreti dialog, ki temelji na zaupanju?
Kje je pot za priložnosti mladih in njihovo osamosvojitev v današnji slovenski družbi?

»Samostojna Slovenija je zaradi brezperspektivnosti mladih in predobrega standarda starih  postala zlata dežela za posesivne matere, ki so poleg psihološke in čustvene dobile v svoje roke tudi ekonomsko moč.« (Miha Mezzini)

Predstava je del mednarodnega projekta Act for what you believe, v katerem je sodelovalo šest držav, tri evropske in tri afriške. S tem namenom si bomo kot uvod v forumsko predstavo najprej pogledali kratek dokumentarni film, ki nam bo orisal širši kontekst nastajanja predstave. Po predstavi in ogledu filma bo prostor za pogovor.

Nastopajo Sara Atanaskovič, Mateja Fištravec, Lucija Klasinc,Katarina Kolar, Nina Meško in Barbara Polajnar
Produkcija in izvedba: ZIZ
Projekt podpirajo: Youth in action, KUKU – društvo za kreativo udeležbo.

Zatiranje v Gromki: Ljubezen premaga vsakogar, 25. 3. 2014, 20.00, Klub Gromka

Kaj pomeni biti ‘prava ženska’ in kaj pomeni biti ‘pravi moški’?
Kje in kako se stereotipi ohranjajo med posamezniki in posameznicami?
Kaj prinaša ohranjanje stereotipov in ali se jih da spremeniti?

Forumska predstava Ljubezen premaga vsakogar je nastala kot odgovor ‘romanom za ženske’, ki se dandanes množično prodajajo kot del dnevnih časopisov. Besedilo v predstavi črpa material po tehniki časopisnega gledališča iz popularnih ‘moških in ženskih revij’, ki dajejo smernice o idealih v sodobni družbi.

Dogajanje predstave je postavljeno v družino srednjega sloja, kjer se preko odnosov med člani družine nizajo spolni stereotipi. Gledalci so v predstavi neposredno pozvani k aktivni udeležbi z diskusijo in interveniranjem v prizore.

Izvedba: Metka Bahlen, Lucija Klun, Barbara Polajnar, Neja Šmid, Matej Žalig.
Predstava je produkt kolektivnega avtorstva članov in članic skupine Transformator.
Produkcija: KUD Transformator

Zatiranje v Gromki: Uničevanje, (anti)eko forum, 24. 2. 2014, 20.00, Klub Gromka

“Uničevanje”, anti-eko forum, je nabor štirih načinov uničevanja okolja in preizpraševanj o argumentih, ki jih običajno uporabljamo, ko ne ločujemo, ko na dvoriščih zažigamo gume in kadar konzumiramo vodo iz plastenk.

V forumu smo pripravili prostor individualnih intervencij, posebno mesto pa je namenjeno prizoru, ki je nastal na podlagi analiziranega primera sežigalnice Lafarge v Trbovljah in povzema absurdnost tega in še nekaterih podobnih spolitiziranih in skorumpiranih ekoloških problemov v Sloveniji.

Nastopajo: Dolores Trol, Katja Ropret Perne, Dali Novak, Blažka Čas
Jokerka: Tajda Logar
Režija: Nena Močnik

Predstava je nastala v okviru projekta Večer z varuhom.