Stereotipi, predsodki in medvrstniško nasilje

Projekt Stereotipi, predsodki in medvrstniško nasilje poskuša problematiko nasilja med mladimi približati tistim, ki se jih to najbolj tiče – mladim samim. S pomočjo metod gledališča zatiranih so udeleženci pripravili forumsko predstavo, ki izpostavlja najpogostejše oblike nasilja med mladimi – spletno, psihološko, fizično, ekonomsko… nasilje. S predstavo bodo obiskali več srednjih šol v Ljubljani in z gledališkim pristopom spodbujali ozaveščanje in razpravo o nasilju med učenci. S tehniko forumske predstave pa bodo učenci tudi sami dobili priložnost, da postanejo del igre in sami v praksi poskusijo najti rešitve za predstavljene probleme.

Gimnazija Moste: 16.5., 23. 5., 30.5., 6.6., 13.6. 2017
Ekonomska šola Ljubljana: 1.6. 2017
Gimnazija Moste: 27.9. 2017, 11.10. 2017, 25.10.2017
Srednja zdravstvena šola
23.10.201724.10.201725.10.201726.10.2017

Projekt poteka v sodelovanju z društvom Sprememba.si.
Projekt sofinancira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.