Climate justice.Action.Theatre.

Climate justice.Action.Theatre. je projekt gledaliških aktivistov gledališča zatiranih na področju podnebne pravičnosti in izobraževanja odraslih. Glavni cilj projekta je ustvariti mednarodno, razgibano in rastočo skupnost aktivistov in gledališčnikov. Gledališka metodologija je bila širom sveta uporabljena za vzpodbujanje družbenih gibanj.

Climate justice.Action.Theatre je inovativen projekt, ki naslavlja vrzel na področju izobraževanja odraslih. Kljub temu, da podnebne spremembe niso nova tematika, se nujnost soočiti z njo iz dneva v dan le povečuje. Izobraževanje, posebej na področju izobraževanja odraslih, še ni dohitelo problematike. Ne ponuja učinkovitih načinov posredovanja sočasno točnih informacij ter izpostavljanja resnosti trenutnega stanja. Politično izobraževanje, del katerega je izobraževanje o podnebnih spremembah, je danes le majhen del izobrazbe odraslih. Vlogo informiranja javnosti o problematiki podnebnih sprememb in podnebne pravičnosti so do sedaj prevzela družbena gibanja kot so Petki za prihodnost. Zdaj je čas, da najdemo učinkovite načine kako to področje nagovorimo v izobraževanju odraslih.