POGLOBLJENA VIKENDA
MAVRICE ŽELJA

1 TERMIN:


6. oktober 2023, 17:00–20:00

7.  in 8. oktober,  10:00–15:00


Zavod BOB

2 TERMIN:


10. november 2023, 17:00–20:00

11. november 2023, 10:00–15:00

12. november 2023, 10:00–15:00
in zaključna evalvacija: 15:00–19:00,


Zavod BOB

udeležba je brezplačna

Kako politične, ekonomske in družbene sile vplivajo na naše notranje doživljanje?


Kako sisteme neenakosti, diskriminiranja in nemoči ponotranjimo?

Kakšne so ob tem kontradikcije naših misli in želja v vsakdanjem življenju ter vzgibi po osvoboditvi?

Je v tem kaj samo-odločanja? 

Zatiranje se pojavi, ko ima ena skupina večji dostop do moči in privilegijev kot druga skupina in ko dialog nadomesti monolog. Zatiranje vodi v samoponižanje, odtujenost, izgubo kulturne identitete, odvisnost in notranje usmerjeno sovražnost. Posledica je tudi diferenciacija ljudi v skupine, ki preprečuje medsebojno povezovanje in povzroča konflikte med njimi. Zatirani_e člani_ce skupine začnejo diskriminirati drug_a drugega_o in posnemati zatiralce_ke ter se z njimi identificirati.

Vabljen_a na kolektivno mavrično reapropriacijo zatiralskih sistemov, ki težijo naše psihično stanje!

Ustvarile_i bomo zaupno skupino, odprto za vse med 18. in 29. letom starosti, ne glede na spol, spolno usmerjenost, etnično ali materialno ozadje, politična in verska prepričanja ali katero koli drugo osebno okoliščino in za vse, ki delate z mladimi. Naša srečanja so brezplačna.

Kje so naše ovire za solidarno delovanje? 


Kje lahko najdemo upanje? 

Kakšna je vizija?

*Mavrica želja je skupinsko gledališko-terapevtska tehnika, ki demokratizira in kolektivizira ‘terapevtski’ proces, kjer ni terapevta_ke, ki bi nam s piedestala svoje strokovnosti povedal_a, kaj je z nami narobe in kako se lahko ‘pozdravimo’. Skozi kolektiven proces ustvarimo skupnost, ki skupaj išče poti iz primeža družbenega zatiranja kot vira duševnih stisk.

Srečanja Mavrice želja so-financira Urad za mladino Mestne občine Ljubljana.