ENAKOST SPOLOV
JE ZAKON:

ustvarjamo enako
družbo za vse

KUD Transformator prek gledališča in skupine Magdalene Krivopete, s članicami že več let naslavlja problem spolnega nasilja in neenakosti med spoli ter o tem ozavešča med mladimi in v družbi. V Sloveniji je spolno zlorabljena vsaka četrta deklica in vsak šesti deček, policiji pa je prijavljena komaj desetina primerov. Tudi študentke in študenti poročajo o spolnem nasilju, ki ga uradno ne prijavijo. To kaže na premajhno družbeno ozaveščenost in posledično normalizacijo spolnega nasilja v slovenski družbi. Ker se to kaže tudi na sodiščih in v medijskem poročanju, preživele_i spolnega nasilja ostajajo tiho, saj na podporo bližnjih, javnosti in države ne morejo računati. S tem se nadaljujejo neznanske duševne in življenjske stiske, iz generacije v generacijo pa se v družbi nadaljuje tudi spolno nasilje.

Z interaktivnimi gledališkimi predstavami o spolnem nasilju, ki temeljijo na resničnih zgodbah, bomo gostovale_i po slovenskih in hrvaških srednjih šolah ter fakultetah in pridobile_i predloge mladih za spremembo ali dopolnitev zakonodaje. To nam bo omogočila posebna gledališka tehnika, imenovana zakonodajno forumsko  gledališče. Njihove učinke v obeh državah bo raziskal Mirovni inštitut. Zasnovale_i bomo novo zakonodajno predstavo na osnovi (sodobne) Antigone. Z Radiem Marš bomo dodatno ozaveščale_i s serijo podcastov, ki bodo poglobljeno in etično raziskovali spolno nasilje v Sloveniji. Vse aktivnosti bomo prepletle_i v ozaveščevalno kampanjo, javno konferenco z nevladncami_ki, odločevalci_kami in mediji ter orodja za izobraževalke_ce z navodili.

S tem želimo podpreti preživele spolnega nasilja v naši družbi in val njihovega poguma pri kaznivem preganjanju zaradi odtujitve njihovih teles. Mlade med 14 -18 let, študente in širšo javnost želimo ozaveščati, da bodo preživele spolnega nasilja lahko podprle_i tako na ravni posameznice_ka kot družbe. Z načinom in pristopom medijskega poročanja želimo širiti pogum med preživelimi, vse udeležene pa spodbuditi k skupnemu reševanju družbenega problema in k skupnemu oblikovanju demokratičih zakonodajnih predlogov. Nenazadnje z njimi želimo vplivati tudi na zakonodajo, pospešiti zmanjševanje spolnega nasilja v Sloveniji ter povečati družbeno pozornost in zavedanje o razsežnostih problema.

Trajanje projekta: 12 mesecev, 1.5.2023 – 31.4.2024

Koordinatorke projekta: Nežka Struc, Metka Bahlen Okoli, Tjaša Kosar

Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerji Mirovni inštitut, Radio Marš in Centar za kazalište potlačenih POKAZ.

Projekt je financiran s strani Programa Active citizens Fund v Sloveniji.

.   .