INTENZIVNE DELAVNICE – BUFONI

[English below]

Bufoni so groteskna in deformirana bitja z neukrotljivo naravo, ki bivajo v konfliktu s človeškim svetom in Bogom. Poosebljajo lik anti-heroja, zavračajo družbene hierarhije in pravila, ne poznajo morale in brezsramno vstopajo v polje tabujev, zaradi česar jih družba postavlja na obrobje in se jih izogiba. S svojo inteligenco, zajedljivo ironijo, cinično parodijo in sarkazmom postavljajo svet na glavo in družbi nastavljajo ogledalo, kar okronajo s svojim dvoumnim nasmeškom.

INTENSIVE WORKSHOPS – BOUFFONs

Bouffons are grotesque and deformed creatures with an untamable nature that are in constant conflict with the human world and God. They embody the figure of the anti-hero, they oppose social hierarchies and rules, they have no morals and they shamelessly enter the field of taboos, which is the reason why society marginalizes them and avoids them. With their intelligence, biting irony, cynical parody and sarcasm they turn the world upside down. They hold a mirror to the human world and crown all that with their ambiguous smile.