OZAVEŠČEVALNA KAMPANJA

Z ozaveščevalno kampanjo v času trajanja projekta bomo izobraževale_i mlade ter splošno javnost, kako preživele spolnega nasilja podpreti tako na ravni posameznice_ka kot družbe.  Z različnimi pristopi in mediji obravnavanja spolnega nasilja želimo dati zgled, kako se teme spolnega nasilja obravnava.

Podcasti

V partnerstvu z Radiem Marš bomo v osmih podcastih  z eno_im gostujočo_im strokovnjakinjo_om govorili o statistikah in dejstvih globalno in lokalno, o (duševnih) posledicah spolnega nasilja, zakonodaji in realnosti, pregledu primerov zadnjih let in kaj se je zgodilo. Podcasti bodo pripravljeni po smernicah Rezistence (Poročanje o spolnem nasilju: Kako biti del rešitve in ne del problema?). 

Izobraževalni podcasti bodo podprli razširjanje ozaveščenosti o tematiki enakosti med spoloma in nasilja na podlagi spola med javnostjo. S  primernim, poglobljenim in strokovnim javnim poročanjem o spolnem nasilju, želimo v javnosti podpreti preživele spolnega nasilja in prijavljanja spolnega nasilja policiji. 

Medijska konferenca

Na dogodku za javnost – medijski konferenci ob koncu projekta,  bomo: 

a) predstavile_i rezultate raziskave ter načine uporabe tehnik zakonodajnega gledališča in podcastov za reševanje problema v praksi; 

b) Izvedli_e delavnico za nevladne organizacije, občinske in državne ustanove, ki se ukvarjajo z zakonodajo in/ali izvajanjem programov za preprečevanje nasilja na podlagi spola, 

c) pripravile_i predlog Vključevanje projektnih rezultatov v usposabljanja in izobraževanja relevantnih strokovnjakov in predstavnikov institucij. 

Na dogodku bodo sodelovale vse partnerske organizacije. Udeležene_i dogodka bodo predstavnice_ki nevladnih organizacij, občinskih in državnih ustanov, ki se ukvarjajo z zakonodajo in/ali izvajanjem programov za preprečevanje nasilja na podlagi spola, predstavnice_ki relevantnih institucij, strokovnjaki_nje na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola, mediji in širša javnost. Mlade_i bodo vključene_i v pripravo in izvedbo dogodka.