GLEDALIŠČE NA SPLETIŠČE

Na e-izobraževanju se bomo posvetili igram in vajam, ki jih lahko uporabite pri poučevanju na daljavo ali drugih skupinskih srečanjih na daljavo.

Igre spodbujajo pozitivno komunikacijo, sproščenost in višjo stopnjo pozornosti, koncentracijo pri spletnem poučevanju in srečevanju. Tehnike gledališke pedagogike, ki jih sicer uporabljamo na vajah, bomo preoblikovali za spletno izkušnjo. S pomočjo tehnologije in virtualnih okolij bodo udeleženi na delavnici pripravljeni izvajati kreativne vaje in naloge z učenci pri pouku na daljavo.

S pristopi gledališča za družbene spremembe bomo na e-izobraževanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Delo bo potekalo vna spletu v skupini, manjših skupinah in individualno doma.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke, vzgojitelji_ce v vrtcih.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, katere ideja Freirea je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem ter se ves čas učimo drug od drugega.

POSAMEZNI CILJI PROGRAMA SO:

  • gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
  • razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
  • razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
  • razvijanje samozavesti za javno izražanje,
  • kritično branje in razumevanje časopisov, revij, svetovnega spletišča, socialnih medijev …,
  • razvijanje lastnega glasu in izraza v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Izvajalki: Jana Burger in Barbara Polajnar

BARBARA POLAJNAR je študirala kulturologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je diplomirala in magistrirala na temo gledališča zatiranih. Od leta 2010 je izvajalka delavnic, usposabljanj in izobraževanj v tehnikah gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Je soustanoviteljica in zakonita zastopnica Kulturno umetniškega društva Transformator. V Mariboru vodi gledališkoaktivistično skupino ZIZ. Organizira in izvaja Transformatorjevo akademijo gledališča zatiranih (TAGZ) in je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

JANA BURGER je po izobrazbi komunikologinja, gledališka pedagoginja in certificirana trenerka nenasilne komunikacije (NVC po M. Rosenberg). Šolala se je v Sloveniji, ZDA in Nemčiji. Izkušnje na področju gledališke pedagogike v Sloveniji in tujini nabira od leta 2013; kot producentka, (so)organizatorka, izvajalka delavnic, trenerka nenasilne komunikacije, članica igralskih zasedb, predavateljica in mladinska delavka.