MOJE VOLITVE, MOJ EU

PREDSTAVITEV PROJEKTA

5. marca 2024, ob 16. uri

Zavod BOB, Ljubljana

Si star_a med 18 in 22 leti? Te zanima aktivno državljanstvo, umetniške metode dela ter razvoj sveta okoli nas?

Vabimo te na predstavitev projekta “My Election – My EU”, kjer bomo skozi dinamično delavnico gledališča za družbene spremembe in interaktivno vajo o aktivnem državljanstvu naslavljali dve pomembni temi: podnebno krizo in migracije.

Pridruži se nam na tem uvodnem dogodku, kjer bomo skozi umetniške metode delali na ozaveščanju in razumevanju ključnih izzivov, s katerimi se sooča naša družba. Tvoje mnenje in aktivno sodelovanje sta ključna!

ČASOVNICA DOGODKA

  • Predstavitev projekta (10 min)
  • Nagovor o pomembnosti aktivnega državljanstva na ravni Evropske unije in vlogi razumevanja perečih tematik podnebne krize in migracij (10 min)
  • Interaktivna vaja o aktivnem državljanstvu (20 min)
  • Delavnica gledališča za družbene spremembe (45 min)
  • Prijave in vprašanja ob kavi in prigrizkih (10 min)

O PROJEKTU

Preko projekta  »Moje volitve, moja EU« (My Election, my EU) si želimo v letu 2024 okrepiti evropsko aktivno državljanstvo in spodbuditi mlade k udeležbi na volitvah poslancev in poslank v Evropski parlament. V ta namen si želimo zbrati skupino mladih iz Slovenije, ki bo sodelovala pri projektu, v katerem bodo sodelovali tudi mladi iz Italije, Avstrije, Češke in Poljske. Društvo Humanitas in KUD Transformator organizirata interaktivno predstavitev projekta, na kateri bomo mladim udeležencem in udeleženkam med 18. in 22. letom starosti predstavili vse potrebne informacije in jim omogočili vpogled v izkustvene umetniške metode dela, ki jih bomo uporabljali tekom celega projekta. 

Izbrani udeleženci in udeleženke bodo nato tekom projekta v sklopu različnih večdnevnih delavnic v Italiji, Avstriji in Belgiji krepili svoje znanje o tematikah podnebne krize in migracij, s katerimi se sooča EU na dnevni ravni. Delavnice bodo z uporabo ustvarjalnih umetniških metod okrepile ne le znanje o omenjenih tematikah v EU, ampak predale udeležencem in udeleženkam tudi pomembne veščine samo-izražanja in aktivizma.

Projekt Moje volitve, moja EU (My Election, my EU) je sofinanciran s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.