USPOSABLJANJE ZA GLEDALIŠKE SPREMEMBE

KUD Transformator je v okviru projekta “Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021”, financiranega s strani Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada, izvedel projekt “Usposabljanje za gledališke spremembe.”

Cilj 174-urnega usposabljanja, ki je potekalo med 1. 8. 2021 in 31. 10. 2021,  je bil izboljšati možnosti zaposlitve v kulturnem sektorju, kot tudi izboljšati kompetence iskalcev zaposlitve v kulturni panogi. Pri izvajanju usposabljanja smo črpali iz svojih dolgoletnih izkušenj na področju gledališča zatiranih in družbeno angažirane uprizoritvene umetnosti ter pripravili usposabljanje, ki je zajemalo sledeče aktivnosti:

Aktivnost 1: POZNAVANJE SEKTORJA

Aktivnost 2: PRODUKCIJA KULTURNEGA DOGODKA

Aktivnost 3: ORGANIZACIJA DRUGE KONFERENCE GLEDALIŠČA ZATIRANIH

Aktivnost 4: DELAVNICA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE

Aktivnost 5: FINANČNO VODENJE PROJEKTA

Aktivnost  6: UDELEŽBA NA TRENINGU C. A. T.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.