FESTIVAL GLEDALIŠČE SPLETK

V času, ko je COVID-19 temeljito spremenil delovanje gledališkega aktivizma, mednarodnega sodelovanja in skoraj vse druge dejavnosti, je potrebno vprašanje jasno nagovoriti. Tisočletja fizičnega in telesnega sodelovanja v skupnosti iz oči v oči ni mogoče digitalizirati zgolj tako, da se jih prestavi na splet kot takšne.

Festival Gledališče spletk ustvarja prostor za poglobljen premislek, eksperimentalen in skoraj laboratorijski pristop izmenjave mnenj, pristopov in izkušenj, iz katerih bo mogoče razviti nove pristope, tehnike in metodologijo prilagojeno gledališkemu mediju za delo online.

Online festival gledališča zatiranih bo v treh dneh predstavil tri produkcije in delavnice, kako misliti, uporabljati in prenesti metodo na splet ter jo uporabiti v mladinskem delu.

Prijave so še odprte >> https://forms.gle/rZtb5FYXwKx9qDPfA <<

×××

P R O G R A M :

Vse predstave in delavnice bodo potekale med 18:00 in 21:00, izvedene bodo preko spletne platforme ZOOM.

  1. 1. 2022 – Ena roza je dovolj (predstava in delavnica): KUD Transformator, Magdalene Krivopete

  1. 1. 2022 – Šumi tišine (predstava in delavnica): Kuringa in RED MA(G)DALENA INTERNATIONAL

  1. 1. 2022 – Imamo izbiro? (predstava in delavnica): Centar za kazalište potlačenih POKAZ in Romska organizacija mladih Hrvaške

Partnerji v projektu in soorganizatorji festivala:  KUD Transformator (Ljubljana), Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Zagreb) in KURINGA (Berlin).

Projekt financira Erasmus+, MOVIT.

WEBBING THEATRE FESTIVAL

In times when COVID-19 changed the very foundations of the functioning of theatre activism, international collaboration and nearly all other activities, we need to clearly address this issue. It is impossible to simply digitalize and transfer online thousands of years of collaborative work performed physically, in person, in a community.

The Webbing Theatre Festival creates space for in-depth reflection, experiment and a virtually laboratory approach to exchange opinions, approaches and experience from which it will be possible to develop new approaches, techniques and methodologies adapted to the theatre medium working online.

In the scope of three days the online theatre of the oppressed festival will present three productions and workshops dealing with how to think, use and transfer its method onto the world wide web and apply it in youth work.

Register here >> https://forms.gle/rZtb5FYXwKx9qDPfA <<

×××

P R O G R A M :

All performances and workshops will take place between 18:00 and 21:00, they will be organized via ZOOM. 

  1. 1. 2022 – One Pink is Enough (performance and workshop): KUD Transformator, Magdalene Krivopete
  1. 1. 2022 – Noises of the Silence (performance and workshop): Kuringa and RED MA(G)DALENA INTERNATIONAL
  1. 1. 2022 – Do We Have a Choice? (performance and workshop): Centar za kazalište potlačenih POKAZ and Roma youth organisation Croatia

Project partners and co-organizers of the festival: KUD Transformator (Ljubljana), Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Zagreb), KURINGA (Berlin).

Project financed by: Erasmus+, MOVIT.

KUD TRANSFORMATOR

Naslov: Ena roza je dovolj

Izvajalke: Magdalene Krivopete

Producent: KUD Transformator

Opis: Kje vse se zrcali patriarhalnost in heteronomativnost in kakšne so naše možnosti izbire (ne) glede na spol?

Predstava “Ena roza je dovolj” je nastala kot odgovor na primer sodne prakse v primeru spolnega nasilja v Sloveniji. Skozi proces ustvarjalke potrjujejo, da vsak “da” in vsak “ne” v vsakem primeru služi moškim. Ne glede na konvencije mednarodnega prava. Ker ena je dovolj, da smo vpletene vse.

Predstava ima obliko forumskega gledališča in k raziskovanju preko intervencij vabi tudi gled-igralke_ce.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dmSL5xZKHUc&feature=youtu.be