Novembra 2021 se je v Ljubljani zgodila druga dvodnevna Transformatorjeva mednarodna konferenca gledališča zatiranih. Namen konference je bil preizpraševanje gledališča zatiranih kot potencialnega orodja za krepitev moči skupnosti in raziskovanje načinov za njegovo optimalno implementacijo, tako na slovenskih kot mednarodnih tleh.

V ta namen so svoje izkušnje, metode, uspehe in ovire v prostorih Slovenskega gledališkega inštituta 11. in 12. novembra predstavljale_i slovenske_i in mednarodne_i avtorice_ji. Predstavitve so potekale v treh sklopih, ki predstavljajo tri različna področja delovanja gledališča zatiranih in morebitna prizorišča za krepitev moči skupnosti: povezovanje skozi pedagoško delo in izobraževanje; širitev mednarodnih povezav izvajalk_cev in prepoznavnosti te gledališke metode preko mednarodnih in domačih festivalov gledališča zatiranih; oblikovanje skupnosti med občinstvom in aktivacija publike s pomočjo gledališča zatiranih kot uprizoritvenega pristopa.

Na podlagi konferenčnih predstavitev so nastali pisni prispevki, objavljeni v pričujočem zborniku. Tako kot so potekale predstavitve, so tudi prispevki, ki so nastali kasneje, po svoji obliki zelo raznovrstni.

Skupaj predstavljajo segment pogledov na uporabo metodologije gledališča (zatiranih) pri tvorjenju skupnosti in izobraževanju. Ne glede na to iz kakšne pozicije avtorji_ice začnejo svoje razprave, bodisi so njihovi razmisleki teoretični, bodisi izhajajo iz prakse, se strinjajo v tem, da gledališče (zatiranih) nosi možnost upora proti kapitalizmu in družbenim problemom, ki iz njega izhajajo. Avtorji_ce v svojih prispevkih ne opisujejo le lepe podobe gledališča zatiranih, ampak se ukvarjajo s konkretnimi problematikami, ki nastajajo ob srečanju gledališča zatiranih in resničnega sveta. Zbornik se začne z razmisleki o gledališču in uporu, ki se nadaljujejo v konkretne načine gradnje skupnosti in se vedno bolj usmerjajo k uporabi metodologij in tehnik gledališča zatiranih pri pedagoških procesih, s čimer se tudi zaključijo.

Avtorji: Aldo Milohnič, Tjaša Kosar, Ronald Matthijssen, Zala Dobovšek, Tomaž Podbevšek, Jana Burger, Metka Bahlen Okoli, Joschka Köck, Adriana Vučković.

Uredila: Nežka Struc
Pomoč pri urejanju: Barbara Polajnar
Jezikovni pregled prispevkov v slovenščini: Jelka Šutej Adamič Jezikovni pregled prispevkov v angleščini: Jaka Andrej Vojevec Oblikovala: Jana Kumberger

Soorganizator konference: SLOGI- Slovenski gledališki inštitut Projekt sofinancirata: JSKD in MOL mladina