Youstar je dvoletni projekt v sodelovanju s siciljanskim gledališčem La Guilla theater. Cilj projekta je izmenjava gledaliških praks z mladinskimi delavci in integracija teh praks, ter spoznavanje metode Antigona (in drugih inovativnih gledaliških metod) pri delu z mladimi, za spodbujanje inkluzije mladih iz deoriviligiranih skupin in njihovo opolnomočenje z gledališkimi tehnikami. V okviru projekta bo izdan tudi e-priročnik z študijami primerov iz držav partneric pri projektu in napotki za uporabo omenjenih praks pri mladinskem delu.