Leto 2023 posvečamo retrospektivi aktivističnega umetniškega dela z metodologijo gledališča zatiranih v projektu od l. 2015. Z mladimi in mladinskimi delavci naslavljamo aktualne družbene teme z uporabo tehnik gledališča, ki smo jih uporabljali v dosedanjih izvedbah TAGZ in pokrivajo celotem spekter metodologije gledališča zatiranih. Z udeleženkami in udeleženci, ki pri svojem delu uporabljajo metodologijo gledališča zatiranih, izmenjujemo prakse, tistim, ki se spoznavajo z metodologijo pa jo predajamo. Poglavitni cilj naših izmenjav je snovanje in izpeljava uprizoritev v javnem prostoru/na javnih prizoriščih.

Sofinancira Urad za mladino MOL.

Laboratorij Transformatorjeve akademije gledališča zatiranih 2023

16.18. 11. 2023
joker2joker

3. 12. 2023
Gledališke vaje za spodbujanje
aktivnega državljanstva

7.–9. 12. 2023
Nevidno gledališče

TAGZ: TRANSFORMATORJEVA AKADEMIJA GLEDALIŠČA ZATIRANIH

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Na izobraževanju se udeleženke_ci spoznajo z metodologijo Gledališča zatiranih in s posameznimi tehnikami: slikovnim gledališčem, časopisnim gledališčem ter mavrico želja, poudarek pa je na forumskem gledališču in osnovah jokeringa. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo ter snovanje forumskih predstav za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih.

Izobraževanje zajema tako teorijo kot praktično spoznavanje tehnik za gradnjo skupnosti, ki vodijo v družbene spremembe, gledaliških tehnik za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa kot igralčevega orodja, analizo in pristope za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik v obliki forumske predstave ali drugih oblik Gledališča zatiranih, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznica_k, uporabo telesa kot gledališkega aparata in orodja za izražanje na odru in v vsakdanjem življenju ter pristope za nadaljnje delo z metodo, ki jo udeleženke_ci spoznajo tekom izobraževanja.

foto: Urša Rahne

Projekt sofinancira Urad za mladino MOL.