TAGZ + FACA na novo pišeta domače in tuje cajtnge!

Nič se ne čudi in oči te NE varajo – TAGZ 2022 + F.A.C.A prinašata časopisno gledališče in estetiko gledališča zatiranih. Ajaaa, tega ne veš, kaj je to TAGZ? To je kratica za Transformatorjevo akademijo Gledališča zatiranih, v kateri že od l. 2015 izobražujemo o uporabi metodologiji gledališča zatiranih. Izkustveno, v potokih znoja in brez predavanj, se bomo predvsem preko časopisnega gledališča poglobili v podnebno krizo.

Ljubljana

17–22. 10. 2022

10.00–15.00

TAGZ: TRANSFORMATORJEVA AKADEMIJA GLEDALIŠČA ZATIRANIH

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim, zainteresiranim za izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Na izobraževanju se udeleženke_ci spoznajo z metodologijo Gledališča zatiranih in s posameznimi tehnikami: slikovnim gledališčem, časopisnim gledališčem ter mavrico želja, poudarek pa je na forumskem gledališču in osnovah jokeringa. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo ter snovanje forumskih predstav za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih.

Izobraževanje zajema tako teorijo kot praktično spoznavanje tehnik za gradnjo skupnosti, ki vodijo v družbene spremembe, gledaliških tehnik za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa kot igralčevega orodja, analizo in pristope za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik v obliki forumske predstave ali drugih oblik Gledališča zatiranih, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznica_k, uporabo telesa kot gledališkega aparata in orodja za izražanje na odru in v vsakdanjem življenju ter pristope za nadaljnje delo z metodo, ki jo udeleženke_ci spoznajo tekom izobraževanja.

foto: Anamarija Nađ

projekt sofinancira MOL mladina