Home Events Razstava: Mavrica po Mavrici

-

Date

Dec 04 2022
Expired!

Time

4:00 pm - 6:00 pm

Razstava: Mavrica po Mavrici

—ENG below
🎭 Pretekli vikend se je zgodila intenzivna delavnica tehnike gledališča zatiranih, Mavrice želja. Kako so udeleženke in udeleženci upodobile_i svoje notranje svetove, si oglejte na razstavi Mavrica po Mavrici🌈
Za nami je zaupen samo-transformativni proces … 💫 kopale smo in raziskovali izvore naših odzivov na socialne situacije in kaj povzroča našo nezmožnost za realizacijo želja … 💭 materializirale smo notranje policaje, ki nam onemogočajo tvorno soočanje s konflikti … individualne izkušnje so postale kolektivne, odstirali smo tančice zatiranja … Mavrica želja je postala orodje za spreminjanje družbene realnosti … ✨ z dekonstrukcijo in rekonstrukcijo posameznika smo dekonstruirali in rekonstruirali družbeno realnost …
⚠️ Otvoritev razstave bo v nedeljo, 4. 12. 2022, 16.00-17.30.
Poleg razstavljenih refleksij udeleženk in udeležencev bomo z vami delile tudi nekatere vaje, ki so bile del procesa, ter skromen prigrizek 🥨.
Razstava bo na ogled še do 12. 12. 2022, in sicer 🗓️:
– v torek, 6. 12., 14.00-17.00
– v sredo, 7. 12., 19.00-21.00
– v četrtek, 8. 12., 14.00-16.00
– v petek, 9. 12., 14.00-17.00
– in v preostalih terminih, ko imaš srečo, da se udeležiuješ aktivnosti v ULCI 😎.
Razstava je nastala v okviru projekta Mavrica želja – barvamo življenja mladih v času malodušja, ki ga sofinancira MOL, Urad za mladino.
———- ENG
🎭 Last weekend we experienced an intensive workshop on the technique of Theater of The Oppressed, Rainbow of Desire. How the participants depicted their inner worlds is gathered at the Rainbow after The Rainbow exhibition🌈
We cocreated a confidential self-transformative process … 💫 we dug and researched the origins of our reactions to social situations and what causes our inability to realize our desires… 💭 we materialized internal cops that prevent us from dealing constructively with conflicts … individual experiences became collective, we removed the veils of oppression … the Rainbow of Desires became a tool for changing social reality … ✨ by deconstructing and reconstructing the individual, we deconstructed and reconstructed social reality …
⚠️ The opening of the exhibition will be on Sunday, December 4, 2022, 16.00-17.30.
In addition to the exhibited reflections of the participants, we will also share with you some of the exercises that were part of the process, as well as a modest snack 🥨.
The exhibition will be on view until Monday, December 12, 2022, namely 🗓️:
– on Tuesday, 6 December, 14:00-17:00
– on Wednesday, 7 December, 19:00-21:00
– on Thursday, December 8, 14:00-16:00
– on Friday, 9 December, 14:00-17:00
– and in the remaining times when you are lucky enough to participate in activities at ULCA 😎.
The exhibition was created within the framework of the project Rainbow of desired – we color the lives of young people in times of discouragement, which is co-financed by the Youth Office of Ljubljana Municipality.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.