Ne-festival gledališča zatiranih

Ne-festival gledališča zatiranih je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev gledališča zatiranih. Osnovni namen druženja je povezovanje, izmenjava izkušenj, znanj in spretnosti.

Ne-festival udeleženci soustvarjamo po principu skupnosti in aktivne participacije. To pomeni, da Kulturno umetniško društvo Transformator koordinira vse praktične elemente festivala (organizacija, vsebina, nastanitev, prehrana …), vsi udeleženci in obiskovalci pa Ne-festival aktivno soustvarjamo.

Cilj Ne-festivala je preživeti štiri aktivne dni v okolici Gornjega Grada. Pomemben del predstavlja vključevanje gornjegraške lokalne skupnosti v nefestivalske aktivnosti in širjenje ter promocija metod gledališča zatiranih.

Kulturno umetniško društvo Transformator smo ustanovili januarja 2012 in deluje tudi po tehnikah gledališča zatiranih. Poleg priprave delavnic, usposabljanj in izobraževanj, ki te tehnike vključujejo, deluje kot gledališče na klic in pripravlja predstave in performanse na različne teme. Sodelujemo z drugimi društvi in nevladnimi organizacijami iz Slovenije in tujine.

Non-festival of the Theatre of the Oppressed

The Non-Festival of Theatre of the Oppressed is a creative and educative meeting of artists who operate according to the Theatre of the Oppressed in Slovenia and abroad as well as of its fans. The basic purpose of this meeting is for networking and exchange of knowledge, experiences and skills.

The Non-Festival is being created according to the principle of community and active participation. That means that the Cultural and Artistic Association Transformator is the coordinator of the practical elements of the festival (organization, content, accommodation, food, etc.) but all participants, trainers, performers, and visitors are active co-creators.

The goal of the Non-Festival is to spend four active days in the area surrounding Gornji Grad. An important part of the Non-Festival is to include local communities of Gornji Grad in the Non-Festival activities and the promotion and dissemination of TO method.

The Cultural and Artistic Association Transformator was founded in January 2012 and it also works with the Theatre of the Oppressed techniques. In addition to the preparation of workshops, trainings, and educational seminars that include all these techniques we are also active as an »on call« theatre which addresses different topics. We collaborate with other associations and non-governmental organizations, including ones from abroad.