Gledališče spletk

Webbing Theatre

Epidemija novega korona virusa je močno zarezala v življenja vseh ljudi. Med najbolj prizadeta področja sodijo tudi gledališka dejavnost in aktivizem, ki temeljita na živem stiku, grajenju skupnosti in solidarnosti, na druženju in sodelovanju. Kako naprej? Odgovor je seveda: prenos na splet. Vendar pa tehnik, ki so se tisočletja razvijale v živem stiku ni mogoče enostavno digitalizirati tako, da jih zgolj postaviš pred spletno kamero. Zato je potreben poglobljen premislek, eksperimentalen, tako rekoč laboratorijski pristop in izmenjava različnih mnenj, pristopov in izkušenj.

Glavni cilj projekta je ustvariti mednarodno in raznoliko skupnost multiplikatorjev, predvsem aktivistov in gledaliških praktikov, ki pri svojem delu z mladimi uporabljajo gledališče zatiranih, ter mlade, ki se bodo udeležili spletnih aktivnosti (delavnice, festival, predstave) opremiti s kompetencami kritičnega mišljenja, proaktivne državljanske drže, ustvarjalnega izražanja in družbene angažiranosti. Skupaj bomo pretresali in razvijali nove metode delovanja in oblike umetniškega izražanja, ki bodo omogočala plodno in relevantno delovanje tudi v spremenjenih okoliščinah, v katerih smo se znašli.

Za nagovarjanje takšnih globalnih problemov je potrebno tudi globalno razumevanje resničnost, zato se nam zdi mednarodna narava projekta nujna za izmenjavo mnenj in pogledov, izkušenj in pristopov. Obenem je nujno, da opozorimo na naštete tematike v čim širšem okviru, na mednarodnem nivoju in na ravni EU.

Nekateri pričakovani rezultati projekta:

– Skupnost mladih aktivistov/umetnikov (artivistov) in mladinskih delavcev, ki bodo uporabljali gledališko metodologijo z mladimi;
– Okrog 15 mladinskih delavcev kot primarnih koristnikov, ki bodo razširili in razvili svoje veščine facilitiranja tehnik gledališča zatiranih med mladimi;
– Okrog 200 primarnih koristnikov (mladih, ki bodo udeleženci delavnic in bodoči gledaliških praktikov), ki se bodo povezali v mednarodno skupnost;
– Okrog 300 sekundarnih koristnikov (mladih, ki bodo obiskovalci spletnega festivala in predstav), ki bodo postali del dialoga o pereči družbeni problematiki skozi gledališke in aktivistične metode;
– Ustvarjanje skupnega gradiva (priročnik za spletno uporabo GZ tehnik, gledališka umetniška orodja, spletne gledališke predstave, kratki videi), ki jih bo mogoče uporabiti v namene
diseminacije;
– Razvoj programa izobraževanja za mladinske delavce gledališče zatiranih na spletu kot oblike mladinskega dela;
– Povečevanje deleža mladih in mladinskih delavcev, ki bodo sodelovali v aktivistično-gledaliških praksah v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju;
– Novo ali poglobljeno sodelovanje na lokalni in nacionalni ravni z vidika vsake partnerske organizacije.

Partnerji projekta: KUD Transformator (Ljubljana), Kuringa (Berlin), Centar za kazalište potlačenih pokaz (Zagreb).

ENGLISH